Home » Nastava

Category Archives: Nastava

Rezultati parcijalnog ispita / 09.01.2015.

Rezultati parcijalnog ispita iz Porodične/Obiteljske medicine održanog 09. 01. 2015. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisani u XI semestar 2014/15. – Bolonja studij

R.br.Prezime i imeBroj indeksa9.1.2015
1.     Abazović Anida16911/0934
2.      Alić Alma16733/0839
3.     Aruković Nermina16954/0935
4.     Bahtagić Mersiha16646/0736
5.      Bahtić Azra16602/0735
6.     Bašić Arma16737/0838
7.     Bečirović Silma16910/0937
8.      Begić Edin16738/0833
9.     Bešlagić Merima16878/0937
10.  Bešlija Nermana16682/0733
11.  Bilić Mia17274/1228
12.  Bostandžija Arnela16924/0937
13.   Bošnjak Marija16941/0938
14.  Bradarić Haris16743/0831
15.  Čuturić Dženana16856/0836
16.  Dedić Senka16998/0937
17.  Divanović Anida16904/0924
18.  Dodik Irena16751/0834
19.  Durić Medina16704/0731
20.  Duvnjak Sanela16754/0833
21.   Džubur Mirna16626/0734
22.  Gagula Adnan16759/0835
23.  Hadžić Lamija16901/0934
24.  Halilović Arnela16945/0940
25.  Heljić Jasmina16974/0931
26.  Hodžić Haris16925/0931
27.  Hodžić Sanda16929/0935
28.   Hrvat Emina16914/0941
29.  Hrvo Semir16628/0737
30.  Huskić Vildana16921/0937
31.  Jahić Dženan16946/0930
32.  Jarkoč Tarik16930/0934
33.   Jukić Ivana16935/0936
34.   Jusić Almedin16767/0832
35.  Kacila Amra16979/0936
36.  Kadić Azra16896/0934
37.  Kadić Faris16769/0832
38.  Kajević Almina16858/0837
39.   Kapetanović Berina16959/0935
40.   Kasić Emin16852/0827
41.   Kovačević Adi16846/0833
42.  Kruščica Merima16957/0921
43.  Kulović Edin16879/0932
44.  Kumbara Alena16831/0824
45.  Kupusović Jana16891/0928
46.   Kurtalić Dalila16838/0837
47.  Maslak Nisada16779/0837
48.  Milak Belma16961/0920
49.  Milostić Lovre Kršan16861/0834
50.  Mulamekić Lejla16991/0929
51.  Musić Hajrudin16833/0834
52.  Mustabašić Nadira16883/0935
53.  Nalbani Elma16895/0936
54.  Novaković Marin16792/0830
55.   Omanović Nedžmina16927/0937
56.  Omanović Sedina16630/0736
57.  Pandža Berina16897/09
58.   Pašalić Elvira16796/0838
59.  Paščaninović Amela16378/0533
60.  Pašić Lejla16880/0936
61.  Pecar Elma16907/0930
62.  Potur Nermin16835/0834
63.   Pračić Dino16882/09
64.   Prnjavorac Irfan16802/08
65.   Risonjić Anita16847/0835
66.  Smajlović Hana16812/0831
67.  Spahić Adnan16885/0928
68.  Strika Jasna16863/0834
69.  Šabanović Jasmin16906/0933
70.  Šaranović Ena16591/0737
71.  Šero Anisa16962/0936
72.  Šišman Hamid16814/0834
73.  Škrijelj Venesa16876/0935
74.  Šut Mirnes16970/0935
75.  Tahto Ema16816/0833
76.  Talić Admirela16683/0738
77.   Tursunović Ida16818/0836
78.  Turulja Elma16701/0733
79.  Uzunović Aida16894/0937
80.  Veladžić Nudžejma16663/0735
81.  Zatrić Nadira16855/0837
82.  Zoranović Dinko16887/0927
83.  Zuhrić Sedina16898/0934
84.  Živojević Selma16959/0730

Rezultati ispita 22.12. / 29.12.2014rezultati_porodicna_Page_1


rezultati_porodicna_Page_2

Rezultati predtesta održanog 22.12.2014.

Broj bodova na predtestu održanom 22.12.2014. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2014/15. godine po reformiranom curriculumu:

R.br.Prezime i imeBroj indeksa22.12.2014
1.             Abazović Anida16911/0940
2.             Alić Alma16733/0845
3.             Aruković Nermina16954/0930
4.             Bahtagić Mersiha16646/0746
5.             Bahtić Azra16602/0744
6.             Bašić Arma16737/0840
7.             Bečirović Silma16910/0944
8.             Begić Edin16738/0833
9.             Bešlagić Merima16878/0939
10.          Bešlija Nermana16682/0737
11.          Bilić Mia17274/1245
12.          Bostandžija Arnela16924/0942
13.           Bošnjak Marija16941/0936
14.          Bradarić Haris16743/0839
15.          Čuturić Dženana16856/0845
16.          Dedić Senka16998/0944
17.          Divanović Anida16904/0927
18.          Dodik Irena16751/0836
19.          Durić Medina16704/0736
20.          Duvnjak Sanela16754/0836
21.           Džubur Mirna16626/0731
22.          Gagula Adnan16759/0837
23.          Hadžić Lamija16901/0937
24.          Halilović Arnela16945/0937
25.          Heljić Jasmina16974/0929
26.          Hodžić Haris16925/0932
27.          Hodžić Sanda16929/0936
28.           Hrvat Emina16914/0941
29.          Hrvo Semir16628/0730
30.          Huskić Vildana16921/0945
31.          Jahić Dženan16946/0922
32.          Jarkoč Tarik16930/0942
33.           Jukić Ivana16935/0949
34.           Jusić Almedin16767/0846
35.          Kacila Amra16979/0937
36.          Kadić Azra16896/0939
37.          Kadić Faris16769/0830
38.          Kajević Almina16858/0837
39.           Kapetanović Berina16959/0943
40.           Kasić Emin16852/0828
41.           Kovačević Adi16846/0833
42.          Kruščica Merima16957/0941
43.          Kulović Edin16879/0942
44.          Kumbara Alena16831/0833
45.          Kupusović Jana16891/0936
46.           Kurtalić Dalila16838/0847
47.          Maslak Nisada16779/0834
48.          Milak Belma16961/0949
49.          Milostić Lovre Kršan16861/0840
50.          Mulamekić Lejla16991/0933
51.          Musić Hajrudin16833/0836
52.          Mustabašić Nadira16883/0935
53.          Nalbani Elma16895/0936
54.          Novaković Marin16792/0820
55.           Omanović Nedžmina16927/0935
56.          Omanović Sedina16630/0744
57.          Pandža Berina16897/09
58.           Pašalić Elvira16796/0834
59.          Paščaninović Amela16378/0520
60.          Pašić Lejla16880/0946
61.          Pecar Elma16907/0942
62.          Potur Nermin16835/0836
63.           Pračić Dino16882/0940
64.           Prnjavorac Irfan16802/0840
65.           Risonjić Anita16847/0831
66.          Smajlović Hana16812/0843
67.          Spahić Adnan16885/0930
68.          Strika Jasna16863/08
69.          Šabanović Jasmin16906/0935
70.          Šaranović Ena16591/0734
71.          Šero Anisa16962/0934
72.          Šišman Hamid16814/0829
73.          Škrijelj Venesa16876/0941
74.          Šut Mirnes16970/0933
75.          Tahto Ema16816/0835
76.          Talić Admirela16683/0739
77.           Tursunović Ida16818/0846
78.          Turulja Elma16701/0731
79.          Uzunović Aida16894/0940
80.          Veladžić Nudžejma16663/0736
81.          Zatrić Nadira16855/0838
82.          Zoranović Dinko16887/0938
83.          Zuhrić Sedina16898/0933
84.          Živojević Selma16959/0742

Raspored studenata Bolonjaca za praktične vjezbe iz PM u periodu 15. 12. 2014 – 07. 01. 2015.

Vrijeme vježbi kod stručnjaka iz prakse u trajanju od 3 školska sata

1. smjena 08:00 – 10:30
2. smjena 13:30 – 16:00

Vrijeme grupne vježbe kod nastavnika i asistenata u trajanju od 2 školska sata

Dogovor svake grupe sa nastavnikom ili asistentom

Nastavnici i asistenti za grupne vježbe sa studentima

 Ime i prezime TelefonVježbe u DZ
Adoc.dr. Zaim Jatićspec. porodične med.061/181-376Centar
Bdoc.dr. Amira Skopljakspec. porodične med.061/486-824Novo Sarajevo
Cdr. Nataša Trifunovićspec. porodične med.061/267-386Novi Grad
Ddr. Hasiba Erkočevićspec. porodične med.061/817-753Centar
Edr. Emina Kujundžićdoktor medicine062/566-230Novi Grad
RbStudentGrupni radStručnjak iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
1Jusić AlmedinAdr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
2Kacila AmraA
3Kadić AzraA
4Abazović AnidaE
5Kadić FarisAdr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
6Kajević AlminaA
7Kapetanović BerinaA
8Alić AlmaE
9Kasić EminAdr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
10Kovačević AdiA
11Kruščica MerimaA
12Aruković NerminaE
13Kulović EdinAdr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
14Kumbara AlenaA
15Kupusović JanaA
16Kurtalić DalilaAdr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
17Maslak NisadaA
18Milak BelmaA
19Milostić Lovre KršanAdr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
20Mulamekić LejlaA
21Bahtagić MersihaE
22Strika JasnaCdr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
23Šabanović JasminC
24Šaranović EnaC
25Bahtić AzraE
26Šero AnisaCdr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
27Šišman HamidC
28Škrijelj VenesaC
29Bašić ArmaE
30Šut MirnesCdr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
31Tahto EmaC
32Talić AdmirelaC
33Tursunović IdaCdr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
34Turulja ElmaC
35Uzunović AidaC
36Veladžić NudžejmaCdr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
37Zatrić NadiraC
38Zoranović DinkoC
39Zuhrić SedinaCdr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
40Živojević SelmaC
41Bečirović SilmaE
42Divanović AnidaDdr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
43Dodik IrenaD
44Durić MedinaD
45Begić EdinE
46Duvnjak SanelaDdr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
47Džubur MirnaD
48Gagula AdnanD
49Bešlagić MerimaE
50Hadžić LamijaDdr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130
51Halilović ArnelaD
52Heljić JasminaD
53Bešlija NermanaE
54Hodžić HarisDdr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
55Hodžić SandaD
56Hrvat EminaD
57Hrvo SemirD
58Huskić VildanaDdr. Mina Ferhatbegović BabićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
59Jahić DženanD
60Jarkoč TarikD
61Jukić IvanaD
62Musić HajrudinBdr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
63Mustabašić NadiraB
64Nalbani ElmaB
65Bilić MiaE
66Novaković MarinBdr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
67Omanović NedžminaB
68Omanović SedinaB
69Bostandžija ArnelaE
70Pandža BerinaBdr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
71Pašalić ElviraB
72Paščaninović AnelaB
73Pašić LejlaBdr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
74Pecar ElmaB
75Potur NerminB
76Pračić DinoB
77Prnjavorac IrfanBdr. Melika Babić-Z.Novo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
78Risonjić AnitaB
79Smajlović HanaB
80Spahić AdnanB
81Bošnjak MarijaEmr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385
82Bradarić HarisE
83Čuturić DženanaE
84Dedić SenkaE

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.

Nastavnici i saradnici u nastavi

Članovi katedre:

Ime i prezimeTelefonVježbe u DZ
prof. dr Izet Mašić
doc.dr. Zaim Jatić061/181-376Centar
doc.dr. Amira Skopljak061/486-824Novo Sarajevo
dr. Nataša Trifunović061/673-386Novi Grad
dr. Hasiba Erkočević061/817-753Centar
dr. Emina Kujundžić062/566-230Novi Grad

Stručnjaci iz prakse:

Stručnjaci iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
dr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
dr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
dr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
dr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
dr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
dr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
dr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
dr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
dr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
dr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
dr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
dr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
dr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
dr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
dr. Meliha KapetanovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
dr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
dr. Mina Ferhatbegović BabićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
dr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
dr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
dr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
dr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
dr. Melika Babić-Z.Novo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
mr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385

Teoretska nastava iz Porodične/Obiteljske medicine

Preuzimanje PDF-a:

Masic Izet – finalni – revidirani SILABUS iz predmeta Prodicna medicina – 10. 05. 2012

2014/15 – Spisak predavanja (XI zimski semestar, plan i program nastave iz 2002.)

Broj: 02-3-1-1505/14, Sarajevo,01.10.2014. godine.

S P I S A K  PREDAVANJA

Studenata opšte medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar  akademske 2014/15. godinu po planu i programu nastave iz 2002.godine

Spisak studenata nebolonja predavanja_Page_1Spisak studenata nebolonja predavanja_Page_2

Raspored praktičnih vježbi iz porodične medicine za studente XI semestra- 9.10.2014.

studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_1 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_2 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_3

pm-SP-EmailAddress

2013-2014

VJEŽBE – OD 16.12.2013- 03.01.2014. GODINE PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_13_14_Page_1 raspored_13_14_Page_2 raspored_13_14_Page_3 raspored_13_14_Page_4

 

2012-2013

VJEŽBE – SVAKE SRIJEDE OD 10.10.2012. GODINE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_12_13-1_Page_1 raspored_12_13-1_Page_2 raspored_12_13-1_Page_3

 

raspored_12_13-1_Page_4