Home » Uncategorized » Kontakt

Kontakt

Univerzitet u Sarajevu

Medicinski Fakultet

Čekaluša 90/4

71000 SARAJEVO

Telefon: +387-33-444714; +387-33-663742; +387-33-663743

Fax: +387-33-444714

Email: porodicnamedicina@utic.net.ba

Homepage: http://www.mf.unsa.ba