Home » Generalno » Organizacija i osoblje

Organizacija i osoblje

Djelatnost

Katedra za Porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u osnivanju započela je sa radom 1997. godine, a kao zasebna organizacijska jedinica postoji od 2005. godine.

Katedra obavlja sljedeće aktivnosti:

  • Nastavna djelatnost: Za studente Medicinskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole (dodiplomska nastava) i liječnike i saradnike u zdravstvu (poslijediplomska nastava).
  • Istraživačka djelatnost: Projekti u oblasti nastave i zdravstva općenito.
  • Stručna djelatnost: Kontinuirano usavršavanje zdravstvenih radnika i saradnika iz područja Porodične medicine i Primarne zdravsvene zaštite

Organizacija

  • Prof. dr. Izet Mašić, šef katedre
  • Dr. Zaim Jatić (viši asistent Katedre)
  • Dr. Milan Mioković (asistent Katedre)
  • Dr. Amira Skopljak (stručni saradnik)
  • Dr. Almir Pašagić (stručni saradnik)