Home » Nastava » Rezultati ispita 2013 – nebolonjski koncept nastave

Rezultati ispita 2013 – nebolonjski koncept nastave

Spisak studenata XI (jedanaestog) semestra  školske 2013./2014.

Evidencija prisustva predavanjima i provjerama znanja iz predmeta “Porodična medicina”

oktobar 2013.

novembar 2013.

decembar 2013

januar 2014

Br. Prezime i ime 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 25.11. 02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12.. 06.01. 33.01.
1 Adilović Anela

12

6

2 Babađanski Tamara

20

5

3 Balihodžić Namir

19

7

4 Banda Alma

14

8

5 Baručija Ema

26

7

6 Beganović Emina

18

7

7 Begović Azra

19

7

8 Bešo Almir

22

9 Bradarić Veronika

25

6

10 Bušatlija Đenana

15

6

11 Cecunjanin Zuvdija

7

12 Čolak Lejla

28

6

13 Durić Nermina

20

8

14 Džanić Šejla

26

8

15 Đonlagić Alma

18

8

16 Đulić El-Jesah

21

17 Elezović Mehmed

12

7

18 Eminović Emil

23

9

19 Feriz Selma

18

6

20 Gušić Edis

20

5

21 Hadžić Emina

20

7

22 Hadžihaskić Emina

16

8

23 Ibrahimović Sead

17

9

24 Ismić Nermin

16

25 Jovanović Goran

10

26 Kauković Adis

22

6

27 Kos Sabina

14

6

28 Kubat Muhamed

17

6

29 Kušljugić Husein

6

30 Lišinović Mahir

19

6

31 Ljumić Dženeta

22

7

32 Macić Ajla

18

7

33 Malić Azira

25

6

34 Mašović Mirela

35 Mehić Munira

21

7

36 Mešanović Enisa

7

37 Milos Maja

16

38 Mujezinović Fahrudin

20

6

39 Mujković Edin

21

8

40 Muratović Ramela

17

7

41 Nukić Azra

21

8

42 Osmanović Nadira

24

7

43 Pašić Dženana

21

8

44 Perla Semir

27

9

45 Rožajac Šejla

21

9

46 Sinanović Alem

27

9

47 Smailhodžić Anera

28

9

48 Softić Rijad

24

9

49 Subašić Nedžla

26

9

50 Šahbaz Vildana

22

9

51 Šehović Irma

20

8

52 Škopić Mersiha

18

8

53 Škrijelj Azemina

26

7

54 Štitkovac Samra

26

7

55 Turčinović Đenita

10

6

56 Unkić Merima

17

57 Vidić Vera

26

7

58 Zjajo Nerma

28

8