Home » Nastava » Rezultati predtesta održanog 22.12.2014.

Rezultati predtesta održanog 22.12.2014.

Broj bodova na predtestu održanom 22.12.2014. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2014/15. godine po reformiranom curriculumu:

R.br.Prezime i imeBroj indeksa22.12.2014
1.             Abazović Anida16911/0940
2.             Alić Alma16733/0845
3.             Aruković Nermina16954/0930
4.             Bahtagić Mersiha16646/0746
5.             Bahtić Azra16602/0744
6.             Bašić Arma16737/0840
7.             Bečirović Silma16910/0944
8.             Begić Edin16738/0833
9.             Bešlagić Merima16878/0939
10.          Bešlija Nermana16682/0737
11.          Bilić Mia17274/1245
12.          Bostandžija Arnela16924/0942
13.           Bošnjak Marija16941/0936
14.          Bradarić Haris16743/0839
15.          Čuturić Dženana16856/0845
16.          Dedić Senka16998/0944
17.          Divanović Anida16904/0927
18.          Dodik Irena16751/0836
19.          Durić Medina16704/0736
20.          Duvnjak Sanela16754/0836
21.           Džubur Mirna16626/0731
22.          Gagula Adnan16759/0837
23.          Hadžić Lamija16901/0937
24.          Halilović Arnela16945/0937
25.          Heljić Jasmina16974/0929
26.          Hodžić Haris16925/0932
27.          Hodžić Sanda16929/0936
28.           Hrvat Emina16914/0941
29.          Hrvo Semir16628/0730
30.          Huskić Vildana16921/0945
31.          Jahić Dženan16946/0922
32.          Jarkoč Tarik16930/0942
33.           Jukić Ivana16935/0949
34.           Jusić Almedin16767/0846
35.          Kacila Amra16979/0937
36.          Kadić Azra16896/0939
37.          Kadić Faris16769/0830
38.          Kajević Almina16858/0837
39.           Kapetanović Berina16959/0943
40.           Kasić Emin16852/0828
41.           Kovačević Adi16846/0833
42.          Kruščica Merima16957/0941
43.          Kulović Edin16879/0942
44.          Kumbara Alena16831/0833
45.          Kupusović Jana16891/0936
46.           Kurtalić Dalila16838/0847
47.          Maslak Nisada16779/0834
48.          Milak Belma16961/0949
49.          Milostić Lovre Kršan16861/0840
50.          Mulamekić Lejla16991/0933
51.          Musić Hajrudin16833/0836
52.          Mustabašić Nadira16883/0935
53.          Nalbani Elma16895/0936
54.          Novaković Marin16792/0820
55.           Omanović Nedžmina16927/0935
56.          Omanović Sedina16630/0744
57.          Pandža Berina16897/09
58.           Pašalić Elvira16796/0834
59.          Paščaninović Amela16378/0520
60.          Pašić Lejla16880/0946
61.          Pecar Elma16907/0942
62.          Potur Nermin16835/0836
63.           Pračić Dino16882/0940
64.           Prnjavorac Irfan16802/0840
65.           Risonjić Anita16847/0831
66.          Smajlović Hana16812/0843
67.          Spahić Adnan16885/0930
68.          Strika Jasna16863/08
69.          Šabanović Jasmin16906/0935
70.          Šaranović Ena16591/0734
71.          Šero Anisa16962/0934
72.          Šišman Hamid16814/0829
73.          Škrijelj Venesa16876/0941
74.          Šut Mirnes16970/0933
75.          Tahto Ema16816/0835
76.          Talić Admirela16683/0739
77.           Tursunović Ida16818/0846
78.          Turulja Elma16701/0731
79.          Uzunović Aida16894/0940
80.          Veladžić Nudžejma16663/0736
81.          Zatrić Nadira16855/0838
82.          Zoranović Dinko16887/0938
83.          Zuhrić Sedina16898/0933
84.          Živojević Selma16959/0742