Home » Nastava » Rezultati parcijalnog ispita / 09.01.2015.

Rezultati parcijalnog ispita / 09.01.2015.

Rezultati parcijalnog ispita iz Porodične/Obiteljske medicine održanog 09. 01. 2015. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisani u XI semestar 2014/15. – Bolonja studij

R.br.Prezime i imeBroj indeksa9.1.2015
1.     Abazović Anida16911/0934
2.      Alić Alma16733/0839
3.     Aruković Nermina16954/0935
4.     Bahtagić Mersiha16646/0736
5.      Bahtić Azra16602/0735
6.     Bašić Arma16737/0838
7.     Bečirović Silma16910/0937
8.      Begić Edin16738/0833
9.     Bešlagić Merima16878/0937
10.  Bešlija Nermana16682/0733
11.  Bilić Mia17274/1228
12.  Bostandžija Arnela16924/0937
13.   Bošnjak Marija16941/0938
14.  Bradarić Haris16743/0831
15.  Čuturić Dženana16856/0836
16.  Dedić Senka16998/0937
17.  Divanović Anida16904/0924
18.  Dodik Irena16751/0834
19.  Durić Medina16704/0731
20.  Duvnjak Sanela16754/0833
21.   Džubur Mirna16626/0734
22.  Gagula Adnan16759/0835
23.  Hadžić Lamija16901/0934
24.  Halilović Arnela16945/0940
25.  Heljić Jasmina16974/0931
26.  Hodžić Haris16925/0931
27.  Hodžić Sanda16929/0935
28.   Hrvat Emina16914/0941
29.  Hrvo Semir16628/0737
30.  Huskić Vildana16921/0937
31.  Jahić Dženan16946/0930
32.  Jarkoč Tarik16930/0934
33.   Jukić Ivana16935/0936
34.   Jusić Almedin16767/0832
35.  Kacila Amra16979/0936
36.  Kadić Azra16896/0934
37.  Kadić Faris16769/0832
38.  Kajević Almina16858/0837
39.   Kapetanović Berina16959/0935
40.   Kasić Emin16852/0827
41.   Kovačević Adi16846/0833
42.  Kruščica Merima16957/0921
43.  Kulović Edin16879/0932
44.  Kumbara Alena16831/0824
45.  Kupusović Jana16891/0928
46.   Kurtalić Dalila16838/0837
47.  Maslak Nisada16779/0837
48.  Milak Belma16961/0920
49.  Milostić Lovre Kršan16861/0834
50.  Mulamekić Lejla16991/0929
51.  Musić Hajrudin16833/0834
52.  Mustabašić Nadira16883/0935
53.  Nalbani Elma16895/0936
54.  Novaković Marin16792/0830
55.   Omanović Nedžmina16927/0937
56.  Omanović Sedina16630/0736
57.  Pandža Berina16897/09
58.   Pašalić Elvira16796/0838
59.  Paščaninović Amela16378/0533
60.  Pašić Lejla16880/0936
61.  Pecar Elma16907/0930
62.  Potur Nermin16835/0834
63.   Pračić Dino16882/09
64.   Prnjavorac Irfan16802/08
65.   Risonjić Anita16847/0835
66.  Smajlović Hana16812/0831
67.  Spahić Adnan16885/0928
68.  Strika Jasna16863/0834
69.  Šabanović Jasmin16906/0933
70.  Šaranović Ena16591/0737
71.  Šero Anisa16962/0936
72.  Šišman Hamid16814/0834
73.  Škrijelj Venesa16876/0935
74.  Šut Mirnes16970/0935
75.  Tahto Ema16816/0833
76.  Talić Admirela16683/0738
77.   Tursunović Ida16818/0836
78.  Turulja Elma16701/0733
79.  Uzunović Aida16894/0937
80.  Veladžić Nudžejma16663/0735
81.  Zatrić Nadira16855/0837
82.  Zoranović Dinko16887/0927
83.  Zuhrić Sedina16898/0934
84.  Živojević Selma16959/0730