Home » Nastava » Evidencija prisustva na predavanjima na predmetu Porodična/Obiteljska medicina

Evidencija prisustva na predavanjima na predmetu Porodična/Obiteljska medicina

Studenti Opće medicine, REDOVNO upisani u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2015/2016 godine, u skladu s nastavnim planom  i programom iz školske 2002/2003. godine:

R. br.Prezime i ime studentaBroj mjesta u amfiteatruPredavanja 05.10.2015. g
1.Borić Ada5+
2.Dizdar Adila6+
3.Eskić Nizar7+
4.Fazlić Denis8+
5.Haliti Nermina9+
6.Hromo Ajla10+
7.Ibrahimagić Nermina11+
8.Jahić Alma12+
9.Kahrić Mirzeta13+
10.Kulaglić Amela22+
11.Lihovac Amila23+
12.Lučić Goran24+
13.Muhić Mirnes25+
14.Nadarević Ervin26+
15.Obralić Adin27+
16.Pejak Zlata28+
17.Prndelj Maja29+
18.Sultanić Dženana30+
19.Šehić Mirela31+
20.Vilić Mirza40+

[metaslider id=284]