Home » Nastava

Category Archives: Nastava

Evidencija prisustva na predavanjima na predmetu Porodična/Obiteljska medicina

Studenti Opće medicine, REDOVNO upisani u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2015/2016 godine, u skladu s nastavnim planom  i programom iz školske 2002/2003. godine:

R. br.Prezime i ime studentaBroj mjesta u amfiteatruPredavanja 05.10.2015. g
1.Borić Ada5+
2.Dizdar Adila6+
3.Eskić Nizar7+
4.Fazlić Denis8+
5.Haliti Nermina9+
6.Hromo Ajla10+
7.Ibrahimagić Nermina11+
8.Jahić Alma12+
9.Kahrić Mirzeta13+
10.Kulaglić Amela22+
11.Lihovac Amila23+
12.Lučić Goran24+
13.Muhić Mirnes25+
14.Nadarević Ervin26+
15.Obralić Adin27+
16.Pejak Zlata28+
17.Prndelj Maja29+
18.Sultanić Dženana30+
19.Šehić Mirela31+
20.Vilić Mirza40+

[metaslider id=284]

Raspored turnusne nastave za studente po nastavnom planu i programu 2002. od 30. 03. do 18. 04. 2015. godine

Studenti treba da nazovu svoje asistente i nastavnike kliničkih vještina i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine. Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.

Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda.  Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.

 

RbStudentStručnjak iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresaTelefon 
1Agić Almedindr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
2Ašćerić Dženeta
3Trako Merima*
4Bajgorić Ersandr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
5Bogdanić Mahir
6Branković Tarikdr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
7Čalkić Melisa
8Zukić Amel*
9Čejvan Adnandr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
10Čengić Delila
11Ćosić Arneladr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
12Topčić Tea
13Dedić Adeladr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
14Dervišević Sanja
15Mioč Amiladr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
16Muratović Vernesa
17Musemić Mireladr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
18Musić Džemila
19Nezirević Nermadr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
20Okanović Amar
21Stojanović Una*Doc. dr Amira SkopljakNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
22Pantelić Oliveradr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
23Pirić Nejra
24Radonja Milandr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
25Riđešić Senad
26Stanišić Dejanamr.sci. Nataša TrifunovićCentarCentralni objekatVrazova 11292-672
27Rovčanin Ajdindr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
28Smajić Eldina
29Hodžić Mustafadr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
30Jahić Dženita
31Japić Edisadr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
32Karabeg Kemal
33Sultanić Elmedinamr.sci. Nataša TrifunovićCentarCentralni objekatVrazova 11292-672
34Karahasanović Elmadr. Meliha KapetanovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
35Kereš Elvin
36Krhan Samirdr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
37Kutle Berislav
38Malovčić JasminaDoc. dr Zaim JatićCentarCentar za edukacijuVrazova 11061 181 376
39Mašović JasminDoc. dr Zaim JatićCentarCentar za edukacijuVrazova 11061 181 376
40Suljić AmelaDoc. dr Zaim JatićCentarCentar za edukacijuVrazova 11061 181 376
41Duzan Aldijanadr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
42Džaferović Dino
43Džanko Adindr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
44Fejzić Eldina
45Filipović Mensurdr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
46Gegić Mirsad
47Hadžijusufović Lejladr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
48Hasanbegović Aida
49Hasić Almirdr. Melika Babić-Z.Novo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
50Hegić Aldijana
51Šabić Zlatamr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385
52Šaćirović Almira
53Šaljić MajaDoc. dr Amira SkopljakNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708

Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09.03. – 20.03.2015

Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09. 03. do 20. 03. 2015.

RbStudentStručnjak iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
1Jusić Almedindr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
2Kacila Amra
3Kadić Azra
4Abazović Anida
5Kadić Farisdr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
6Kajević Almina
7Kapetanović Berina
8Alić Alma
9Kasić Emindr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
10Kovačević Adi
11Kruščica Merima
12Aruković Nermina
13Kulović Edindr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
14Kumbara Alena
15Kupusović Jana
16Kurtalić Daliladr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
17Maslak Nisada
18Milak Belma
19Milostić Lovre Kršandr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
20Mulamekić Lejla
21Bahtagić Mersiha
22Strika Jasnadr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
23Šabanović Jasmin
24Šaranović Ena
25Bahtić Azra
26Šero Anisadr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
27Šišman Hamid
28Škrijelj Venesa
29Bašić Arma
30Šut Mirnesdr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
31Tahto Ema
32Talić Admirela
33Tursunović Idadr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
34Turulja Elma
35Uzunović Aida
36Veladžić Nudžejmadr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
37Zatrić Nadira
38Zoranović Dinko
39Zuhrić Sedinadr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
40Živojević Selma
41Bečirović Silma
42Divanović Anidadr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
43Dodik Irena
44Durić Medina
45Begić Edindr. Mubera Poplata
46Duvnjak SanelaStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
47Džubur Mirna
48Gagula Adnan
49Bešlagić Merima
50Hadžić Lamijadr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130
51Halilović Arnela
52Heljić Jasmina
53Bešlija Nermana
54Hodžić Harisdr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
55Hodžić Sanda
56Hrvat Emina
57Hrvo Semir
58Huskić VildanaDoc. dr Zaim JatićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
59Jahić Dženan
60Jarkoč Tarikmr.sci. Nataša Trifunović
61Jukić Ivana
62Musić Hajrudindr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
63Mustabašić Nadira
64Nalbani Elma
65Bilić Mia
66Novaković MarinDoc. dr Amira SkopljakNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
67Omanović Nedžminadr. Farida Mehić
68Omanović Sedina
69Bostandžija Arnela
70Pandža Berinadr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
71Pašalić Elvira
72Paščaninović Anela
73Pašić Lejladr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
74Pecar Elma
75Potur Nermin
76Pračić Dino
77Prnjavorac IrfanDoc.dr Amira SkopljakNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
78Risonjić Anitadr. Melika Babić-Z.
79Smajlović Hana
80Spahić Adnan
81Bošnjak Marijamr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385
82Bradarić Haris
83Čuturić Dženana
84Dedić Senka

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.

Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda. Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.

Rezultati parcijalnog ispita / 09.01.2015.

Rezultati parcijalnog ispita iz Porodične/Obiteljske medicine održanog 09. 01. 2015. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisani u XI semestar 2014/15. – Bolonja studij

R.br.Prezime i imeBroj indeksa9.1.2015
1.     Abazović Anida16911/0934
2.      Alić Alma16733/0839
3.     Aruković Nermina16954/0935
4.     Bahtagić Mersiha16646/0736
5.      Bahtić Azra16602/0735
6.     Bašić Arma16737/0838
7.     Bečirović Silma16910/0937
8.      Begić Edin16738/0833
9.     Bešlagić Merima16878/0937
10.  Bešlija Nermana16682/0733
11.  Bilić Mia17274/1228
12.  Bostandžija Arnela16924/0937
13.   Bošnjak Marija16941/0938
14.  Bradarić Haris16743/0831
15.  Čuturić Dženana16856/0836
16.  Dedić Senka16998/0937
17.  Divanović Anida16904/0924
18.  Dodik Irena16751/0834
19.  Durić Medina16704/0731
20.  Duvnjak Sanela16754/0833
21.   Džubur Mirna16626/0734
22.  Gagula Adnan16759/0835
23.  Hadžić Lamija16901/0934
24.  Halilović Arnela16945/0940
25.  Heljić Jasmina16974/0931
26.  Hodžić Haris16925/0931
27.  Hodžić Sanda16929/0935
28.   Hrvat Emina16914/0941
29.  Hrvo Semir16628/0737
30.  Huskić Vildana16921/0937
31.  Jahić Dženan16946/0930
32.  Jarkoč Tarik16930/0934
33.   Jukić Ivana16935/0936
34.   Jusić Almedin16767/0832
35.  Kacila Amra16979/0936
36.  Kadić Azra16896/0934
37.  Kadić Faris16769/0832
38.  Kajević Almina16858/0837
39.   Kapetanović Berina16959/0935
40.   Kasić Emin16852/0827
41.   Kovačević Adi16846/0833
42.  Kruščica Merima16957/0921
43.  Kulović Edin16879/0932
44.  Kumbara Alena16831/0824
45.  Kupusović Jana16891/0928
46.   Kurtalić Dalila16838/0837
47.  Maslak Nisada16779/0837
48.  Milak Belma16961/0920
49.  Milostić Lovre Kršan16861/0834
50.  Mulamekić Lejla16991/0929
51.  Musić Hajrudin16833/0834
52.  Mustabašić Nadira16883/0935
53.  Nalbani Elma16895/0936
54.  Novaković Marin16792/0830
55.   Omanović Nedžmina16927/0937
56.  Omanović Sedina16630/0736
57.  Pandža Berina16897/09
58.   Pašalić Elvira16796/0838
59.  Paščaninović Amela16378/0533
60.  Pašić Lejla16880/0936
61.  Pecar Elma16907/0930
62.  Potur Nermin16835/0834
63.   Pračić Dino16882/09
64.   Prnjavorac Irfan16802/08
65.   Risonjić Anita16847/0835
66.  Smajlović Hana16812/0831
67.  Spahić Adnan16885/0928
68.  Strika Jasna16863/0834
69.  Šabanović Jasmin16906/0933
70.  Šaranović Ena16591/0737
71.  Šero Anisa16962/0936
72.  Šišman Hamid16814/0834
73.  Škrijelj Venesa16876/0935
74.  Šut Mirnes16970/0935
75.  Tahto Ema16816/0833
76.  Talić Admirela16683/0738
77.   Tursunović Ida16818/0836
78.  Turulja Elma16701/0733
79.  Uzunović Aida16894/0937
80.  Veladžić Nudžejma16663/0735
81.  Zatrić Nadira16855/0837
82.  Zoranović Dinko16887/0927
83.  Zuhrić Sedina16898/0934
84.  Živojević Selma16959/0730

Rezultati ispita 22.12. / 29.12.2014rezultati_porodicna_Page_1


rezultati_porodicna_Page_2

Rezultati predtesta održanog 22.12.2014.

Broj bodova na predtestu održanom 22.12.2014. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2014/15. godine po reformiranom curriculumu:

R.br.Prezime i imeBroj indeksa22.12.2014
1.             Abazović Anida16911/0940
2.             Alić Alma16733/0845
3.             Aruković Nermina16954/0930
4.             Bahtagić Mersiha16646/0746
5.             Bahtić Azra16602/0744
6.             Bašić Arma16737/0840
7.             Bečirović Silma16910/0944
8.             Begić Edin16738/0833
9.             Bešlagić Merima16878/0939
10.          Bešlija Nermana16682/0737
11.          Bilić Mia17274/1245
12.          Bostandžija Arnela16924/0942
13.           Bošnjak Marija16941/0936
14.          Bradarić Haris16743/0839
15.          Čuturić Dženana16856/0845
16.          Dedić Senka16998/0944
17.          Divanović Anida16904/0927
18.          Dodik Irena16751/0836
19.          Durić Medina16704/0736
20.          Duvnjak Sanela16754/0836
21.           Džubur Mirna16626/0731
22.          Gagula Adnan16759/0837
23.          Hadžić Lamija16901/0937
24.          Halilović Arnela16945/0937
25.          Heljić Jasmina16974/0929
26.          Hodžić Haris16925/0932
27.          Hodžić Sanda16929/0936
28.           Hrvat Emina16914/0941
29.          Hrvo Semir16628/0730
30.          Huskić Vildana16921/0945
31.          Jahić Dženan16946/0922
32.          Jarkoč Tarik16930/0942
33.           Jukić Ivana16935/0949
34.           Jusić Almedin16767/0846
35.          Kacila Amra16979/0937
36.          Kadić Azra16896/0939
37.          Kadić Faris16769/0830
38.          Kajević Almina16858/0837
39.           Kapetanović Berina16959/0943
40.           Kasić Emin16852/0828
41.           Kovačević Adi16846/0833
42.          Kruščica Merima16957/0941
43.          Kulović Edin16879/0942
44.          Kumbara Alena16831/0833
45.          Kupusović Jana16891/0936
46.           Kurtalić Dalila16838/0847
47.          Maslak Nisada16779/0834
48.          Milak Belma16961/0949
49.          Milostić Lovre Kršan16861/0840
50.          Mulamekić Lejla16991/0933
51.          Musić Hajrudin16833/0836
52.          Mustabašić Nadira16883/0935
53.          Nalbani Elma16895/0936
54.          Novaković Marin16792/0820
55.           Omanović Nedžmina16927/0935
56.          Omanović Sedina16630/0744
57.          Pandža Berina16897/09
58.           Pašalić Elvira16796/0834
59.          Paščaninović Amela16378/0520
60.          Pašić Lejla16880/0946
61.          Pecar Elma16907/0942
62.          Potur Nermin16835/0836
63.           Pračić Dino16882/0940
64.           Prnjavorac Irfan16802/0840
65.           Risonjić Anita16847/0831
66.          Smajlović Hana16812/0843
67.          Spahić Adnan16885/0930
68.          Strika Jasna16863/08
69.          Šabanović Jasmin16906/0935
70.          Šaranović Ena16591/0734
71.          Šero Anisa16962/0934
72.          Šišman Hamid16814/0829
73.          Škrijelj Venesa16876/0941
74.          Šut Mirnes16970/0933
75.          Tahto Ema16816/0835
76.          Talić Admirela16683/0739
77.           Tursunović Ida16818/0846
78.          Turulja Elma16701/0731
79.          Uzunović Aida16894/0940
80.          Veladžić Nudžejma16663/0736
81.          Zatrić Nadira16855/0838
82.          Zoranović Dinko16887/0938
83.          Zuhrić Sedina16898/0933
84.          Živojević Selma16959/0742

Raspored studenata Bolonjaca za praktične vjezbe iz PM u periodu 15. 12. 2014 – 07. 01. 2015.

Vrijeme vježbi kod stručnjaka iz prakse u trajanju od 3 školska sata

1. smjena 08:00 – 10:30
2. smjena 13:30 – 16:00

Vrijeme grupne vježbe kod nastavnika i asistenata u trajanju od 2 školska sata

Dogovor svake grupe sa nastavnikom ili asistentom

Nastavnici i asistenti za grupne vježbe sa studentima

 Ime i prezime TelefonVježbe u DZ
Adoc.dr. Zaim Jatićspec. porodične med.061/181-376Centar
Bdoc.dr. Amira Skopljakspec. porodične med.061/486-824Novo Sarajevo
Cdr. Nataša Trifunovićspec. porodične med.061/267-386Novi Grad
Ddr. Hasiba Erkočevićspec. porodične med.061/817-753Centar
Edr. Emina Kujundžićdoktor medicine062/566-230Novi Grad
RbStudentGrupni radStručnjak iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
1Jusić AlmedinAdr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
2Kacila AmraA
3Kadić AzraA
4Abazović AnidaE
5Kadić FarisAdr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
6Kajević AlminaA
7Kapetanović BerinaA
8Alić AlmaE
9Kasić EminAdr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
10Kovačević AdiA
11Kruščica MerimaA
12Aruković NerminaE
13Kulović EdinAdr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
14Kumbara AlenaA
15Kupusović JanaA
16Kurtalić DalilaAdr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
17Maslak NisadaA
18Milak BelmaA
19Milostić Lovre KršanAdr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
20Mulamekić LejlaA
21Bahtagić MersihaE
22Strika JasnaCdr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
23Šabanović JasminC
24Šaranović EnaC
25Bahtić AzraE
26Šero AnisaCdr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
27Šišman HamidC
28Škrijelj VenesaC
29Bašić ArmaE
30Šut MirnesCdr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
31Tahto EmaC
32Talić AdmirelaC
33Tursunović IdaCdr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
34Turulja ElmaC
35Uzunović AidaC
36Veladžić NudžejmaCdr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
37Zatrić NadiraC
38Zoranović DinkoC
39Zuhrić SedinaCdr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
40Živojević SelmaC
41Bečirović SilmaE
42Divanović AnidaDdr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
43Dodik IrenaD
44Durić MedinaD
45Begić EdinE
46Duvnjak SanelaDdr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
47Džubur MirnaD
48Gagula AdnanD
49Bešlagić MerimaE
50Hadžić LamijaDdr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130
51Halilović ArnelaD
52Heljić JasminaD
53Bešlija NermanaE
54Hodžić HarisDdr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
55Hodžić SandaD
56Hrvat EminaD
57Hrvo SemirD
58Huskić VildanaDdr. Mina Ferhatbegović BabićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
59Jahić DženanD
60Jarkoč TarikD
61Jukić IvanaD
62Musić HajrudinBdr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
63Mustabašić NadiraB
64Nalbani ElmaB
65Bilić MiaE
66Novaković MarinBdr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
67Omanović NedžminaB
68Omanović SedinaB
69Bostandžija ArnelaE
70Pandža BerinaBdr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
71Pašalić ElviraB
72Paščaninović AnelaB
73Pašić LejlaBdr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
74Pecar ElmaB
75Potur NerminB
76Pračić DinoB
77Prnjavorac IrfanBdr. Melika Babić-Z.Novo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
78Risonjić AnitaB
79Smajlović HanaB
80Spahić AdnanB
81Bošnjak MarijaEmr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385
82Bradarić HarisE
83Čuturić DženanaE
84Dedić SenkaE

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.

Nastavnici i saradnici u nastavi

Članovi katedre:

Ime i prezimeTelefonVježbe u DZ
prof. dr Izet Mašić
doc.dr. Zaim Jatić061/181-376Centar
doc.dr. Amira Skopljak061/486-824Novo Sarajevo
dr. Nataša Trifunović061/673-386Novi Grad
dr. Hasiba Erkočević061/817-753Centar
dr. Emina Kujundžić062/566-230Novi Grad

Stručnjaci iz prakse:

Stručnjaci iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
dr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
dr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
dr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
dr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
dr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
dr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
dr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
dr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
dr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
dr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
dr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
dr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
dr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
dr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
dr. Meliha KapetanovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
dr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
dr. Mina Ferhatbegović BabićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
dr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
dr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
dr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
dr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
dr. Melika Babić-Z.Novo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
mr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385

Teoretska nastava iz Porodične/Obiteljske medicine

Preuzimanje PDF-a:

Masic Izet – finalni – revidirani SILABUS iz predmeta Prodicna medicina – 10. 05. 2012

2014/15 – Spisak predavanja (XI zimski semestar, plan i program nastave iz 2002.)

Broj: 02-3-1-1505/14, Sarajevo,01.10.2014. godine.

S P I S A K  PREDAVANJA

Studenata opšte medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar  akademske 2014/15. godinu po planu i programu nastave iz 2002.godine

Spisak studenata nebolonja predavanja_Page_1Spisak studenata nebolonja predavanja_Page_2