Home » Nastava (Page 2)

Category Archives: Nastava

Raspored praktičnih vježbi iz porodične medicine za studente XI semestra- 9.10.2014.

studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_1 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_2 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_3

pm-SP-EmailAddress

2013-2014

VJEŽBE – OD 16.12.2013- 03.01.2014. GODINE PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_13_14_Page_1 raspored_13_14_Page_2 raspored_13_14_Page_3 raspored_13_14_Page_4

 

2012-2013

VJEŽBE – SVAKE SRIJEDE OD 10.10.2012. GODINE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_12_13-1_Page_1 raspored_12_13-1_Page_2 raspored_12_13-1_Page_3

 

raspored_12_13-1_Page_4

Teme seminarskih radova 2012

Ime Teme seminarskih radova iz Porodicne medicine
Ahmedspahić Mirza Organizacija rada u ambulanti porodične medicine
Alić Mahir Razlozi zbog kojih se pacijenti naručuju/nenaručuju na p. U amPM
Arnautović Amir Pacijenti-hipertoničari u timu PM koji imaju regulisane vrij. TA
Bašić Mirza Pacijenti sa PTSP u timu PM
Bektešević Haris Pacijenti sa anksozno-depresivnim poremećajem u timu PM
Berberović Jasmin Pacijenti sa gonartrozom u timu PM
Bešlagić Amina Pacijenti sa karcinomom u jednom timu PM
Bešlija Azra Pacijenti sa šećernom bolesti u jednom timu PM
Bevrnja Ilhana Hronični pacijenti u jednom timu PM koji su vakcinisani pr.gripa
Bjelošević Sonja Pacijenti sa osteoporozom u timu PM
Brkić Elma Najčešće akutne bolesti u ambulanti PM
Bukvica Emira Pacijenti sa HTA koji su uradili pregled Fundusa oculi
Bungur Sabina Pacijenti sa Infarctom miocarda u dva tima PM
Čehajić Nerminka Pacijenti u timu PM koji zahtijevaju kućnu njegu
Čelebić Aida Pacijenti sa cervikalnim bolnim sindromom u timu PM
Čizmić Omar-Vedran Pacijenti sa HOPB u timu PM
Delić Dževad Pacijenti sa adenoma periuretrale u timu PM
Direk Amra Evidencija pregleda dijabetičkog stopala u timu PM
Dishallari Ilirjan Učestalost hroničnih bolesti lica treće dobi u timu PM
Dukić Amela Pacijenti sa lumbo-sakralnim bolnim sidromom
Duvnjak Dejan Učestalost skolioza pacijenata od 15-19g.u tri tima PM
Džihić Ema Pacijenti sa RA u timu PM
Eškić Ajiša Učestalost psihičkih oboljenja u porodici u timu PM
Gafurović Lamija Pacijenti sa Hepatitisom B i C u timu PM
Gashi Aldina Evidencija pušačkog statusa kao riziko faktora u med.kartonu
Gazić Miralem Pacijenti sa bolnim ramenom u timu PM
Gorčević Semir Razlozi zbog kojih pacijenti koriste benzodiazepine u timu PM
Gujić Enis Učestalost glaukoma kod pacijenata porodičnog ljekara
Hrnjić Amela Pacijenti sa karcinomom dojke u timu PM
Humačkić Nina Učestalost vertiga u ambulanti porodičnog ljekara
Ibrahimović Amina Evidencija papa testa u medicinski karton
Islamović Admir Pacijenti sa GERBOM u timu PM
Jusić Omer Primjena lijekova za spavanje kod pacijenata u timu PM
Kamenarević Azra Evidencija mamografije u medicinski karton
Kamiš Mirela Pacijenti sa ICV u timu PM
Karavdić Belma Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u med.karton
Kovačević Elmedina Najčešća primjena antihipertenziva u amb. Porodičnog ljekara
Krečo Azra Evidencija ginekološke anamneze u med.karton
Kruša Enes Gojaznost kao riziko faktor u amb.porodičnog ljekara
Kržalić Dijana Dijabetička polineuropatija u amb.porodičnog ljekara
Kukić Armina Primjena acetilsalicilne kiseline kod dijabetičara pacijenata PM
Kurspahić Ermina Evidencija BMI kod hipertoničara u med. karton
Lisić Besima Broj izbjeglih i raseljenih lica u timu PM
Ljuhar Kenan Evidencija alkoholnog statusa u medicinski karton
Makarević Asim Pacijenti registrovani narkomani u tri tima PM
Makera Milana Evidencija BMI kod dijabetičara u med.karton
Mehić Kenan Vertigo-lijekovi kiji izazivaju vertigo
Mehmedović Elvedin Prevencija saobraćajnih nesreća
Memović Enka Adolescentna kriza
Milišić Selma Najčešći dermatološki problemi u u ambulanti porodičnog ljekara
Mimić Subhija Herpes zoster
Muhić Aldina Najčešći razlozi za insomniju u ambulanti porodičnog ljekara
Mukanović Azra Terapija osteoporoze
Muminović Amela Neurološki pregled pacijenta u ambulanti porodičnog ljekara
Muslić Diela HIV-infekcija
Muslić Edi Problemi narkomanije u ambulanti porodičnog ljekara
Nadarević Mirsada Maligni melanom u ambulanti PM-prikaz slučaja
Obeji Ahmed Perniciozna anemija
Omanović Nađa Tumori mokraćnog mjehura
Osmanović Jasna Febrilne konvulzije kod djece
Panić Jovana Tonzilofaringitisi u ambulanti porodičnog ljekara
Pepić Feka Virusne infekcije gornjeg respiratornog sistema u PM
Rašić Admir Atopični dermatitis
Rustempašić Amela Povrede glave kod djece
Salić Jasmina Depresija i tjelesne bolesti u ambulanti porodičnog ljekara
Saračević Sanjin ACE.inhibitori u terapiji hipertenzije
Sejdić Anida Varičele
Smajlović Ajdin Parotitis epidemica u ambulanti porodičnog ljekara
Softić Merima Maligni tumor kolona-prikaz slučaja
Spahić Eldina Uzroci padova kod starijih pacijenata-uloga tima PM
Šalinović Matija Akne vulgaris-slučajevi
Tahirović Anisa Pacijenti sa osteoartritisom u PM
Tanjić Meliha Evidencija alkoholnog statusa pacijenata u medicinski karton
Verem Anida Najčešće propisivani lijekovi za terapiju šećerne bolesti u PM
Vrabac Emina Pacijenti sa šećernom bolesti koji su uradili pregled Fundus oculi
Zagić Edina Riziko faktori za nastanak osteoporoze kod pacijenata PM
Zjajo Denis Tretman renalnih kolika u ambulanti porodičnog ljekara
Pregled dojke
Lijekovi koji uzrokuju urinarnu inkontinenciju
Pušenje kao riziko faktor
Vakcina protiv gripa-prednosti i nedostaci
Gojaznost kod školske djece
Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u medicinski karton
Prevencija karcinoma grlića materice-uloga tima PM
Cilj općeg menadžmenta kod dijabetičara
Gojaznost kao riziko faktor
Urinarne infekcije
Sideropenijska anemija-tretman porodičnog ljekara
Kronova bolest-prikaz slučaja
Pregled dijabetičkog stopala
Uzroci bola u grudima
Menadžment simptoma u palijativnoj njezi
Rad patronažne sestre u timu porodične medicine
Infarkt miokarda-menadžment u ambulanti porodične medicine
Hernia hiatalis-slučajevi
Tretman dispepsije u ambulanti PM
Tretman hemoroida u ambulanti PM
Hronična srčana insuficijencija
Tretman bolesti oka u ambulanti porodične medicine
Angina pectoris-slučajevi
Pacijenti na hemodijalizi u timu PM-slučaj
Težak pacijent u ambulanti PM-slučaj
Pneumonije
Hronični bronhitis-slučaj
Karcinom laringsa-slučaj
Dijabetička retinopatija
Palijativna njega
Karcinom želuca
Tretman gastroenterocolitisa u ambulanti PM
Značaj dobrih komunikacijskih vještina porodičnog ljekara
Najčešće glavobolje u ambulanti PM
Značaj kućnih posjeta tima PM
Tretman bilijarnih kolika u ambulanti PM
Tretman pacijenata sa bolom u abdomenu u ambulanti PM
Shizofrenija
Bol u peti kod pacijenata PM
Pregled pacijenta sa povredom stopala
Menadžment pacijenata sa HOPB
Tumori uterusa
Periartritis humeroskapularis u ambulanti PM-prikaz slučaja
Sistem naručivanja u ambulanti PM
Tumori prostate
Tretman temperatura kod djece u ambulanti PM
Menadžment pacijenta sa hipertenzijom u ambulanti PM
Organizacija kućnih posjeta tima PM za pacijente “vezane za kuću”

Rezultati ispita 2013 – nebolonjski koncept nastave

Spisak studenata XI (jedanaestog) semestra  školske 2013./2014.

Evidencija prisustva predavanjima i provjerama znanja iz predmeta “Porodična medicina”

oktobar 2013.

novembar 2013.

decembar 2013

januar 2014

Br. Prezime i ime 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 25.11. 02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12.. 06.01. 33.01.
1 Adilović Anela

12

6

2 Babađanski Tamara

20

5

3 Balihodžić Namir

19

7

4 Banda Alma

14

8

5 Baručija Ema

26

7

6 Beganović Emina

18

7

7 Begović Azra

19

7

8 Bešo Almir

22

9 Bradarić Veronika

25

6

10 Bušatlija Đenana

15

6

11 Cecunjanin Zuvdija

7

12 Čolak Lejla

28

6

13 Durić Nermina

20

8

14 Džanić Šejla

26

8

15 Đonlagić Alma

18

8

16 Đulić El-Jesah

21

17 Elezović Mehmed

12

7

18 Eminović Emil

23

9

19 Feriz Selma

18

6

20 Gušić Edis

20

5

21 Hadžić Emina

20

7

22 Hadžihaskić Emina

16

8

23 Ibrahimović Sead

17

9

24 Ismić Nermin

16

25 Jovanović Goran

10

26 Kauković Adis

22

6

27 Kos Sabina

14

6

28 Kubat Muhamed

17

6

29 Kušljugić Husein

6

30 Lišinović Mahir

19

6

31 Ljumić Dženeta

22

7

32 Macić Ajla

18

7

33 Malić Azira

25

6

34 Mašović Mirela

35 Mehić Munira

21

7

36 Mešanović Enisa

7

37 Milos Maja

16

38 Mujezinović Fahrudin

20

6

39 Mujković Edin

21

8

40 Muratović Ramela

17

7

41 Nukić Azra

21

8

42 Osmanović Nadira

24

7

43 Pašić Dženana

21

8

44 Perla Semir

27

9

45 Rožajac Šejla

21

9

46 Sinanović Alem

27

9

47 Smailhodžić Anera

28

9

48 Softić Rijad

24

9

49 Subašić Nedžla

26

9

50 Šahbaz Vildana

22

9

51 Šehović Irma

20

8

52 Škopić Mersiha

18

8

53 Škrijelj Azemina

26

7

54 Štitkovac Samra

26

7

55 Turčinović Đenita

10

6

56 Unkić Merima

17

57 Vidić Vera

26

7

58 Zjajo Nerma

28

8

Rezultati predtestova 2012/2013 – Bolonjci

REZULTATI PREDTESTOVA IZ PREDMETA PORODIČNA MEDICINA

Za studente opće medicine upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2012/13. godine – Bolonjci

Prezime i ime

29.11.

30.11.

03.12.

04.12.

05.12.

06.12.

07.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.01.

17.12.

Alajbegović Jasmin

8

5

   6         23            
Bečirčić Muris

7

5

   6         25            
Brkić Arina

7

5

  10         19            
Čengić Enra

8

5

   8       23            
Čolić Anida

7

    6                  
Dedić Damir

8

7

    7       18            
Delić Alma

9

8

    9       19            
Dervišević Muamer

    8       15            
Divanović Berina

9

6

   8       23            
Durmić Ajla

8

5

   8       24            
Džananović Mantisa

7

7

   8       11            
Fazlović Magbula

7

4

    7       18            
Hiroš Nađa

7

5

      19            
Hodžić Tarik

8

6

    5       23            
Karalić Lamija

8

8

    4       21            
Kerleta Aleksandra

8

6

    8       23            
Ključić Amila

9

6

    8       24            
Koro Amra

7

6

    9       22            
Krupalija Amina

7

6

    8       22            
Kuduzović Safet

7

   8       21            
Kujundžić Emina

9

6

   8       22            
Kurić Haris

7

6

   6       16            
Kurtović Anida

7

6

   8       22            
Ljubunčić Đenisa

8

6

   8       22            
Maglajlija Kerima

9

5

   7         24            
Maleškić Sanita

7

6

   6       23            
Memagić Džemila

7

6

  8       25            
Milak Saliha

7

7

  9       23            
Muhibić Nermina

8

4

  9       22            
Mutevelić Alma

8

8

  10       25            
Okanović Imelda

8

6

   8       21            
Perenda Abida

7

4

   6       23            
Selimović Alida

9

7

   9       23            
Sivro Dženeta

7

7

   8       24            
Šehić Anela

7

7

   6       26            
Šito Jasenko

7

   6       15            
Tatar Hana

8

7

   7       23            

 

Prof. dr. Izet Mašić,

šef Katedre za Porodičnu medicinu

Teme seminarskih radova 2011

 

Ime Teme seminarskih radova iz Porodicne medicine
Adrović Arnela Organizacija rada u ambulanti porodične medicine
Agić Subha Razlozi zbog kojih se pacijenti naručuju/nenaručuju na p. U amPM
Ajdinović Elma Pacijenti-hipertoničari u timu PM koji imaju regulisane vrij. TA
Alić Damir Pacijenti sa PTSP u timu PM
Alić Jasmin Pacijenti sa anksozno-depresivnim poremećajem u timu PM
Arapović Armin Pacijenti sa gonartrozom u timu PM
Arnautović Amira Pacijenti sa karcinomom u jednom timu PM
Babajić Emina Pacijenti sa šećernom bolesti u jednom timu PM
Bačić Aida Hronični pacijenti u jednom timu PM koji su vakcinisani pr.gripa
Baščaušević Nađa Pacijenti sa osteoporozom u timu PM
Bašić Neira Najčešće akutne bolesti u ambulanti PM
Bećiri Benamin Pacijenti sa HTA koji su uradili pregled Fundusa oculi
Berbić Amir Pacijenti sa Infarctom miocarda u dva tima PM
Bešlija Denis Pacijenti u timu PM koji zahtijevaju kućnu njegu
Bičakčić Emina Pacijenti sa cervikalnim bolnim sindromom u timu PM
Brković Šejla Pacijenti sa HOPB u timu PM
Bumbulović Anel Pacijenti sa adenoma periuretrale u timu PM
Bušat Belkisa Evidencija pregleda dijabetičkog stopala u timu PM
Cerić Ajša Učestalost hroničnih bolesti lica treće dobi u timu PM
Čelebić Amina Pacijenti sa lumbo-sakralnim bolnim sidromom
Čutura Mubina Učestalost skolioza pacijenata od 15-19g.u tri tima PM
Ćoralić Ena Pacijenti sa RA u timu PM
Ćoralić Irma Učestalost psihičkih oboljenja u porodici u timu PM
Ćoralić Sajda Pacijenti sa Hepatitisom B i C u timu PM
Ćordić Husein Evidencija pušačkog statusa kao riziko faktora u med.kartonu
Ćorović Jasmina Pacijenti sa bolnim ramenom u timu PM
Delić Samra Razlozi zbog kojih pacijenti koriste benzodiazepine u timu PM
Demir Maša Učestalost glaukoma kod pacijenata porodičnog ljekara
Dervišević vedina Pacijenti sa karcinomom dojke u timu PM
Drakovac Sanel Učestalost vertiga u ambulanti porodičnog ljekara
Drkić Mirela Evidencija papa testa u medicinski karton
Džanić Nermin Pacijenti sa GERBOM u timu PM
Džomba Dženaida Primjena lijekova za spavanje kod pacijenata u timu PM
Đelmo Tajma Evidencija mamografije u medicinski karton
Đešević Miralem Pacijenti sa ICV u timu PM
Ejubović Emina Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u med.karton
Fazlibegović Haris Najčešća primjena antihipertenziva u amb. Porodičnog ljekara
Fazlić Nedžla Evidencija ginekološke anamneze u med.karton
Ferizović Lana Gojaznost kao riziko faktor u amb.porodičnog ljekara
Ganić Selma Dijabetička polineuropatija u amb.porodičnog ljekara
Gežo Anid Primjena acetilsalicilne kiseline kod dijabetičara pacijenata PM
Gruda Selma Evidencija BMI kod hipertoničara u med. karton
Hadžibulić Dženana Broj izbjeglih i raseljenih lica u timu PM
Hadžifejzović Maida Evidencija alkoholnog statusa u medicinski karton
Hasečić Faris Pacijenti registrovani narkomani u tri tima PM
Havić Jasmin Evidencija BMI kod dijabetičara u med.karton
Hodžić Sadel Vertigo-lijekovi kiji izazivaju vertigo
Hošić Mirsad Prevencija saobraćajnih nesreća
Hozić Aldina Adolescentna kriza
Husaković Semir Najčešći dermatološki problemi u u ambulanti porodičnog ljekara
Husejnagić Samra Herpes zoster
Ibrahimi Ema Najčešći razlozi za insomniju u ambulanti porodičnog ljekara
Islambegović Meliha Terapija osteoporoze
Islamović Selma Neurološki pregled pacijenta u ambulanti porodičnog ljekara
Jahović Suana HIV-infekcija
Jusić Nedžad Problemi narkomanije u ambulanti porodičnog ljekara
Jusović Amira Maligni melanom u ambulanti PM-prikaz slučaja
Kadić Edin Perniciozna anemija
Kadrić Almedina Tumori mokraćnog mjehura
Kapetančić Elma Febrilne konvulzije kod djece
Kapetanović Elmasa Tonzilofaringitisi u ambulanti porodičnog ljekara
Kapisazović Elma Virusne infekcije gornjeg respiratornog sistema u PM
Karađole Šime Atopični dermatitis
Karić Ismeta Povrede glave kod djece
Kasumagić Aida Depresija i tjelesne bolesti u ambulanti porodičnog ljekara
Kikanović Emina ACE.inhibitori u terapiji hipertenzije
Kišija Mirza Varičele
Kočo Belma Parotitis epidemica u ambulanti porodičnog ljekara
Krpo Selma Maligni tumor kolona-prikaz slučaja
Kržalić Fadila Uzroci padova kod starijih pacijenata-uloga tima PM
Kukuljac Adis Akne vulgaris-slučajevi
Latić Sanja Pacijenti sa osteoartritisom u PM
Lepara Mirza Evidencija alkoholnog statusa pacijenata u medicinski karton
Leto Irfan Najčešće propisivani lijekovi za terapiju šećerne bolesti u PM
Lotinac Damir Pacijenti sa šećernom bolesti koji su uradili pregled Fundus oculi
Malović Dario Riziko faktori za nastanak osteoporoze kod pacijenata PM
Medarić Šejla Tretman renalnih kolika u ambulanti porodičnog ljekara
Mekić Sabina Pregled dojke
Melkić Zinaida Lijekovi koji uzrokuju urinarnu inkontinenciju
Mešić Mirela Pušenje kao riziko faktor
Metđonaj Emir Vakcina protiv gripa-prednosti i nedostaci
Milinović Katarina Gojaznost kod školske djece
Muharemović Adis Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u medicinski karton
Munjić Benisa Prevencija karcinoma grlića materice-uloga tima PM
Muratović Sanela Cilj općeg menadžmenta kod dijabetičara
Muslija Aldina Gojaznost kao riziko faktor
Mustafić Elida Urinarne infekcije
Nikšić Selma Sideropenijska anemija-tretman porodičnog ljekara
Oborina Danijela Kronova bolest-prikaz slučaja
Odžoska Amela Pregled dijabetičkog stopala
Omanović Mahir Uzroci bola u grudima
Oprašić Belma Menadžment simptoma u palijativnoj njezi
Pajić Aida Rad patronažne sestre u timu porodične medicine
Pajić Amajla Infarkt miokarda-menadžment u ambulanti porodične medicine
Palavra Svjetlana Hernia hiatalis-slučajevi
Pandžić Bojana Tretman dispepsije u ambulanti PM
Pašić Emira Tretman hemoroida u ambulanti PM
Pešković Semiha Hronična srčana insuficijencija
Pidro Ajla Tretman bolesti oka u ambulanti porodične medicine
Pintol Zumreta Angina pectoris-slučajevi
Purić Zulfo Pacijenti na hemodijalizi u timu PM-slučaj
Puzić irena Težak pacijent u ambulanti PM-slučaj
Ramović Tahani Pneumonije
Redžepović Amir Hronični bronhitis-slučaj
Rizvanović Edin Karcinom laringsa-slučaj
Rošić Muhamed Dijabetička retinopatija
Rovčanin Emina Palijativna njega
Salkičević Vernesa Karcinom želuca
Sivac Nadža Tretman gastroenterocolitisa u ambulanti PM
Spahić Džana Značaj dobrih komunikacijskih vještina porodičnog ljekara
Strukar Nedim Najčešće glavobolje u ambulanti PM
Šabić Amra Značaj kućnih posjeta tima PM
Šabić Mirha Tretman bilijarnih kolika u ambulanti PM
Šain Sanda Tretman pacijenata sa bolom u abdomenu u ambulanti PM
Šaljić Mirela Shizofrenija
Štimjanin Ena Bol u peti kod pacijenata PM
Štimjanin Hana Pregled pacijenta sa povredom stopala
Terzić Amina Menadžment pacijenata sa HOPB
Tuhčić Amra Tumori uterusa
Velagić Muharema Periartritis humeroskapularis u ambulanti PM-prikaz slučaja
Vojniković Emir Sistem naručivanja u ambulanti PM
Vujići Enver Tumori prostate
Zubović Maja Tretman temperatura kod djece u ambulanti PM
Žoljić Belma Menadžment pacijenta sa hipertenzijom u ambulanti PM
Organizacija kućnih posjeta tima PM za pacijente “vezane za kuću”

Rezultati predtestova 2012/2013

REZULTATI PREDTESTOVA IZ PREDMETA PORODIČNA MEDICINA

Za studente opće medicine upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2012/13. godine – Bolonjci

Prezime i ime

29.11.

30.11.

03.12.

04.12.

05.12.

06.12.

07.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.01.

17.12.

Alajbegović Jasmin

8

5

   6         23            
Bečirčić Muris

7

5

   6         25            
Brkić Arina

7

5

  10         19            
Čengić Enra

8

5

   8       23            
Čolić Anida

7

    6                  
Dedić Damir

8

7

    7       18            
Delić Alma

9

8

    9       19            
Dervišević Muamer

    8       15            
Divanović Berina

9

6

   8       23            
Durmić Ajla

8

5

   8       24            
Džananović Mantisa

7

7

   8       11            
Fazlović Magbula

7

4

    7       18            
Hiroš Nađa

7

5

      19            
Hodžić Tarik

8

6

    5       23            
Karalić Lamija

8

8

    4       21            
Kerleta Aleksandra

8

6

    8       23            
Ključić Amila

9

6

    8       24            
Koro Amra

7

6

    9       22            
Krupalija Amina

7

6

    8       22            
Kuduzović Safet

7

   8       21            
Kujundžić Emina

9

6

   8       22            
Kurić Haris

7

6

   6       16            
Kurtović Anida

7

6

   8       22            
Ljubunčić Đenisa

8

6

   8       22            
Maglajlija Kerima

9

5

   7         24            
Maleškić Sanita

7

6

   6       23            
Memagić Džemila

7

6

  8       25            
Milak Saliha

7

7

  9       23            
Muhibić Nermina

8

4

  9       22            
Mutevelić Alma

8

8

  10       25            
Okanović Imelda

8

6

   8       21            
Perenda Abida

7

4

   6       23            
Selimović Alida

9

7

   9       23            
Sivro Dženeta

7

7

   8       24            
Šehić Anela

7

7

   6       26            
Šito Jasenko

7

   6       15            
Tatar Hana

8

7

   7       23            

 

Prof. dr. Izet Mašić,

šef Katedre za Porodičnu medicinu

Termini ispita

Raspored vjeżbi