Home » Nastava » Raspored vježbi

Category Archives: Raspored vježbi

Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09.03. – 20.03.2015

Raspored turnusne nastave za studente XII semestra po reformiranom curruculumu 09. 03. do 20. 03. 2015.

RbStudentStručnjak iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
1Jusić Almedindr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
2Kacila Amra
3Kadić Azra
4Abazović Anida
5Kadić Farisdr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
6Kajević Almina
7Kapetanović Berina
8Alić Alma
9Kasić Emindr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
10Kovačević Adi
11Kruščica Merima
12Aruković Nermina
13Kulović Edindr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
14Kumbara Alena
15Kupusović Jana
16Kurtalić Daliladr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
17Maslak Nisada
18Milak Belma
19Milostić Lovre Kršandr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
20Mulamekić Lejla
21Bahtagić Mersiha
22Strika Jasnadr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
23Šabanović Jasmin
24Šaranović Ena
25Bahtić Azra
26Šero Anisadr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
27Šišman Hamid
28Škrijelj Venesa
29Bašić Arma
30Šut Mirnesdr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
31Tahto Ema
32Talić Admirela
33Tursunović Idadr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
34Turulja Elma
35Uzunović Aida
36Veladžić Nudžejmadr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
37Zatrić Nadira
38Zoranović Dinko
39Zuhrić Sedinadr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
40Živojević Selma
41Bečirović Silma
42Divanović Anidadr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
43Dodik Irena
44Durić Medina
45Begić Edindr. Mubera Poplata
46Duvnjak SanelaStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
47Džubur Mirna
48Gagula Adnan
49Bešlagić Merima
50Hadžić Lamijadr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130
51Halilović Arnela
52Heljić Jasmina
53Bešlija Nermana
54Hodžić Harisdr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
55Hodžić Sanda
56Hrvat Emina
57Hrvo Semir
58Huskić VildanaDoc. dr Zaim JatićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
59Jahić Dženan
60Jarkoč Tarikmr.sci. Nataša Trifunović
61Jukić Ivana
62Musić Hajrudindr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
63Mustabašić Nadira
64Nalbani Elma
65Bilić Mia
66Novaković MarinDoc. dr Amira SkopljakNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
67Omanović Nedžminadr. Farida Mehić
68Omanović Sedina
69Bostandžija Arnela
70Pandža Berinadr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
71Pašalić Elvira
72Paščaninović Anela
73Pašić Lejladr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
74Pecar Elma
75Potur Nermin
76Pračić Dino
77Prnjavorac IrfanDoc.dr Amira SkopljakNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
78Risonjić Anitadr. Melika Babić-Z.
79Smajlović Hana
80Spahić Adnan
81Bošnjak Marijamr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385
82Bradarić Haris
83Čuturić Dženana
84Dedić Senka

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.

Napomena: Dozvoljeno je da studenti promjene mjesto turnusne nastave, ali pod uslovom da imaju zamjenu i da se u roku od 24 h prijave mr. sci Nataši Trifunović radi evidentiranja promjene rasporeda. Studenti kojima odgovara obavljanje turnusne prakse u Ilijašu – Podlugovi ili Srednjem neka se jave dr Hasibi Erkočević ili dr Emini Kujundžić.

Raspored studenata Bolonjaca za praktične vjezbe iz PM u periodu 15. 12. 2014 – 07. 01. 2015.

Vrijeme vježbi kod stručnjaka iz prakse u trajanju od 3 školska sata

1. smjena 08:00 – 10:30
2. smjena 13:30 – 16:00

Vrijeme grupne vježbe kod nastavnika i asistenata u trajanju od 2 školska sata

Dogovor svake grupe sa nastavnikom ili asistentom

Nastavnici i asistenti za grupne vježbe sa studentima

 Ime i prezime TelefonVježbe u DZ
Adoc.dr. Zaim Jatićspec. porodične med.061/181-376Centar
Bdoc.dr. Amira Skopljakspec. porodične med.061/486-824Novo Sarajevo
Cdr. Nataša Trifunovićspec. porodične med.061/267-386Novi Grad
Ddr. Hasiba Erkočevićspec. porodične med.061/817-753Centar
Edr. Emina Kujundžićdoktor medicine062/566-230Novi Grad
RbStudentGrupni radStručnjak iz prakseDom zdravljaAmbulantaAdresatelefon
1Jusić AlmedinAdr. Amela KečoCentarCentar za edukacijuVrazova 11292-672
2Kacila AmraA
3Kadić AzraA
4Abazović AnidaE
5Kadić FarisAdr. Gordana Ćulibrk HažimehmedagićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
6Kajević AlminaA
7Kapetanović BerinaA
8Alić AlmaE
9Kasić EminAdr. Meliha Holjan KarahmetCentarMis IrbinaMis Irbina 18220-451
10Kovačević AdiA
11Kruščica MerimaA
12Aruković NerminaE
13Kulović EdinAdr. Džanana JatićCentarJablaničkaFehima ef. Čurćića 3664-854
14Kumbara AlenaA
15Kupusović JanaA
16Kurtalić DalilaAdr. Šerkan TalićCentarČekalušaČekaluša 41201-855
17Maslak NisadaA
18Milak BelmaA
19Milostić Lovre KršanAdr. Elvira HasanovićCentarKoševo IIMarsela Šnajdera 9a668-288
20Mulamekić LejlaA
21Bahtagić MersihaE
22Strika JasnaCdr. Lejla KurtalićNovi GradCentralni objekatBulevar Meše Selimovića 2725-856
23Šabanović JasminC
24Šaranović EnaC
25Bahtić AzraE
26Šero AnisaCdr. Arijana ČengićNovi GradAlipašin Most IIKasima Hadžića do br. 6658-399
27Šišman HamidC
28Škrijelj VenesaC
29Bašić ArmaE
30Šut MirnesCdr. Ljiljana HećoNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-601
31Tahto EmaC
32Talić AdmirelaC
33Tursunović IdaCdr. Subhija RedžepovićNovi GradSaraj PoljeX transverzale bb277-602
34Turulja ElmaC
35Uzunović AidaC
36Veladžić NudžejmaCdr. Sanja TrhuljNovi GradBuća PotokAdema Buće 19714-565
37Zatrić NadiraC
38Zoranović DinkoC
39Zuhrić SedinaCdr. Zumreta MuradbegovićIlidžaCentralni objekatDr Mustafe Pintola 1625-859
40Živojević SelmaC
41Bečirović SilmaE
42Divanović AnidaDdr. Amira AbadžićStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-665
43Dodik IrenaD
44Durić MedinaD
45Begić EdinE
46Duvnjak SanelaDdr. Mubera PoplataStari GradCentralni objekatAlajbegovića 1278-635
47Džubur MirnaD
48Gagula AdnanD
49Bešlagić MerimaE
50Hadžić LamijaDdr. Meliha KapetanovićStari GradLogavinaKarpuzova 8239-130
51Halilović ArnelaD
52Heljić JasminaD
53Bešlija NermanaE
54Hodžić HarisDdr. Nermina FetahovićStari GradVratnikBakije sokak 1531-663
55Hodžić SandaD
56Hrvat EminaD
57Hrvo SemirD
58Huskić VildanaDdr. Mina Ferhatbegović BabićStari GradSedrenikSedrenik 69535-614
59Jahić DženanD
60Jarkoč TarikD
61Jukić IvanaD
62Musić HajrudinBdr. Vildana HodžićNovo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-708
63Mustabašić NadiraB
64Nalbani ElmaB
65Bilić MiaE
66Novaković MarinBdr. Farida MehićNovo SarajevoKovačićiGrbavička do 4b665-375
67Omanović NedžminaB
68Omanović SedinaB
69Bostandžija ArnelaE
70Pandža BerinaBdr. Emir ČengićNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
71Pašalić ElviraB
72Paščaninović AnelaB
73Pašić LejlaBdr. Horman SanelaNovo SarajevoGrbavicaGrbavička 131721-920
74Pecar ElmaB
75Potur NerminB
76Pračić DinoB
77Prnjavorac IrfanBdr. Melika Babić-Z.Novo SarajevoCentralni objekatBihaćka 2724-748
78Risonjić AnitaB
79Smajlović HanaB
80Spahić AdnanB
81Bošnjak MarijaEmr.sci. Almir PašagićVogošćaCentralni objekatIgmanska 52436-385
82Bradarić HarisE
83Čuturić DženanaE
84Dedić SenkaE

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

Na vježbe ponijeti mantil i stetoskop.

Raspored praktičnih vježbi iz porodične medicine za studente XI semestra- 9.10.2014.

studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_1 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_2 studenti_raspored_vjezbi_14_15_Page_3

pm-SP-EmailAddress

2013-2014

VJEŽBE – OD 16.12.2013- 03.01.2014. GODINE PO SLJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_13_14_Page_1 raspored_13_14_Page_2 raspored_13_14_Page_3 raspored_13_14_Page_4

 

2012-2013

VJEŽBE – SVAKE SRIJEDE OD 10.10.2012. GODINE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

08:00 – 11:00 h Jutarnja smjena

13:30 – 17:00 h Poslijepodnevna smjena

Studenti treba da nazovu svoje asistente i tutore (nastavnike kliničkih vještina) i da se dogovore o smjenama i načinu dolaska u ambulante porodične medicine.

raspored_12_13-1_Page_1 raspored_12_13-1_Page_2 raspored_12_13-1_Page_3

 

raspored_12_13-1_Page_4