Home » Nastava » Rezultati ispita

Category Archives: Rezultati ispita

Rezultati parcijalnog ispita / 09.01.2015.

Rezultati parcijalnog ispita iz Porodične/Obiteljske medicine održanog 09. 01. 2015. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisani u XI semestar 2014/15. – Bolonja studij

R.br.Prezime i imeBroj indeksa9.1.2015
1.     Abazović Anida16911/0934
2.      Alić Alma16733/0839
3.     Aruković Nermina16954/0935
4.     Bahtagić Mersiha16646/0736
5.      Bahtić Azra16602/0735
6.     Bašić Arma16737/0838
7.     Bečirović Silma16910/0937
8.      Begić Edin16738/0833
9.     Bešlagić Merima16878/0937
10.  Bešlija Nermana16682/0733
11.  Bilić Mia17274/1228
12.  Bostandžija Arnela16924/0937
13.   Bošnjak Marija16941/0938
14.  Bradarić Haris16743/0831
15.  Čuturić Dženana16856/0836
16.  Dedić Senka16998/0937
17.  Divanović Anida16904/0924
18.  Dodik Irena16751/0834
19.  Durić Medina16704/0731
20.  Duvnjak Sanela16754/0833
21.   Džubur Mirna16626/0734
22.  Gagula Adnan16759/0835
23.  Hadžić Lamija16901/0934
24.  Halilović Arnela16945/0940
25.  Heljić Jasmina16974/0931
26.  Hodžić Haris16925/0931
27.  Hodžić Sanda16929/0935
28.   Hrvat Emina16914/0941
29.  Hrvo Semir16628/0737
30.  Huskić Vildana16921/0937
31.  Jahić Dženan16946/0930
32.  Jarkoč Tarik16930/0934
33.   Jukić Ivana16935/0936
34.   Jusić Almedin16767/0832
35.  Kacila Amra16979/0936
36.  Kadić Azra16896/0934
37.  Kadić Faris16769/0832
38.  Kajević Almina16858/0837
39.   Kapetanović Berina16959/0935
40.   Kasić Emin16852/0827
41.   Kovačević Adi16846/0833
42.  Kruščica Merima16957/0921
43.  Kulović Edin16879/0932
44.  Kumbara Alena16831/0824
45.  Kupusović Jana16891/0928
46.   Kurtalić Dalila16838/0837
47.  Maslak Nisada16779/0837
48.  Milak Belma16961/0920
49.  Milostić Lovre Kršan16861/0834
50.  Mulamekić Lejla16991/0929
51.  Musić Hajrudin16833/0834
52.  Mustabašić Nadira16883/0935
53.  Nalbani Elma16895/0936
54.  Novaković Marin16792/0830
55.   Omanović Nedžmina16927/0937
56.  Omanović Sedina16630/0736
57.  Pandža Berina16897/09
58.   Pašalić Elvira16796/0838
59.  Paščaninović Amela16378/0533
60.  Pašić Lejla16880/0936
61.  Pecar Elma16907/0930
62.  Potur Nermin16835/0834
63.   Pračić Dino16882/09
64.   Prnjavorac Irfan16802/08
65.   Risonjić Anita16847/0835
66.  Smajlović Hana16812/0831
67.  Spahić Adnan16885/0928
68.  Strika Jasna16863/0834
69.  Šabanović Jasmin16906/0933
70.  Šaranović Ena16591/0737
71.  Šero Anisa16962/0936
72.  Šišman Hamid16814/0834
73.  Škrijelj Venesa16876/0935
74.  Šut Mirnes16970/0935
75.  Tahto Ema16816/0833
76.  Talić Admirela16683/0738
77.   Tursunović Ida16818/0836
78.  Turulja Elma16701/0733
79.  Uzunović Aida16894/0937
80.  Veladžić Nudžejma16663/0735
81.  Zatrić Nadira16855/0837
82.  Zoranović Dinko16887/0927
83.  Zuhrić Sedina16898/0934
84.  Živojević Selma16959/0730

Rezultati ispita 22.12. / 29.12.2014rezultati_porodicna_Page_1


rezultati_porodicna_Page_2

Rezultati predtesta održanog 22.12.2014.

Broj bodova na predtestu održanom 22.12.2014. godine

Studenti Opće medicine REDOVNO upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2014/15. godine po reformiranom curriculumu:

R.br.Prezime i imeBroj indeksa22.12.2014
1.             Abazović Anida16911/0940
2.             Alić Alma16733/0845
3.             Aruković Nermina16954/0930
4.             Bahtagić Mersiha16646/0746
5.             Bahtić Azra16602/0744
6.             Bašić Arma16737/0840
7.             Bečirović Silma16910/0944
8.             Begić Edin16738/0833
9.             Bešlagić Merima16878/0939
10.          Bešlija Nermana16682/0737
11.          Bilić Mia17274/1245
12.          Bostandžija Arnela16924/0942
13.           Bošnjak Marija16941/0936
14.          Bradarić Haris16743/0839
15.          Čuturić Dženana16856/0845
16.          Dedić Senka16998/0944
17.          Divanović Anida16904/0927
18.          Dodik Irena16751/0836
19.          Durić Medina16704/0736
20.          Duvnjak Sanela16754/0836
21.           Džubur Mirna16626/0731
22.          Gagula Adnan16759/0837
23.          Hadžić Lamija16901/0937
24.          Halilović Arnela16945/0937
25.          Heljić Jasmina16974/0929
26.          Hodžić Haris16925/0932
27.          Hodžić Sanda16929/0936
28.           Hrvat Emina16914/0941
29.          Hrvo Semir16628/0730
30.          Huskić Vildana16921/0945
31.          Jahić Dženan16946/0922
32.          Jarkoč Tarik16930/0942
33.           Jukić Ivana16935/0949
34.           Jusić Almedin16767/0846
35.          Kacila Amra16979/0937
36.          Kadić Azra16896/0939
37.          Kadić Faris16769/0830
38.          Kajević Almina16858/0837
39.           Kapetanović Berina16959/0943
40.           Kasić Emin16852/0828
41.           Kovačević Adi16846/0833
42.          Kruščica Merima16957/0941
43.          Kulović Edin16879/0942
44.          Kumbara Alena16831/0833
45.          Kupusović Jana16891/0936
46.           Kurtalić Dalila16838/0847
47.          Maslak Nisada16779/0834
48.          Milak Belma16961/0949
49.          Milostić Lovre Kršan16861/0840
50.          Mulamekić Lejla16991/0933
51.          Musić Hajrudin16833/0836
52.          Mustabašić Nadira16883/0935
53.          Nalbani Elma16895/0936
54.          Novaković Marin16792/0820
55.           Omanović Nedžmina16927/0935
56.          Omanović Sedina16630/0744
57.          Pandža Berina16897/09
58.           Pašalić Elvira16796/0834
59.          Paščaninović Amela16378/0520
60.          Pašić Lejla16880/0946
61.          Pecar Elma16907/0942
62.          Potur Nermin16835/0836
63.           Pračić Dino16882/0940
64.           Prnjavorac Irfan16802/0840
65.           Risonjić Anita16847/0831
66.          Smajlović Hana16812/0843
67.          Spahić Adnan16885/0930
68.          Strika Jasna16863/08
69.          Šabanović Jasmin16906/0935
70.          Šaranović Ena16591/0734
71.          Šero Anisa16962/0934
72.          Šišman Hamid16814/0829
73.          Škrijelj Venesa16876/0941
74.          Šut Mirnes16970/0933
75.          Tahto Ema16816/0835
76.          Talić Admirela16683/0739
77.           Tursunović Ida16818/0846
78.          Turulja Elma16701/0731
79.          Uzunović Aida16894/0940
80.          Veladžić Nudžejma16663/0736
81.          Zatrić Nadira16855/0838
82.          Zoranović Dinko16887/0938
83.          Zuhrić Sedina16898/0933
84.          Živojević Selma16959/0742

Rezultati ispita 2013 – nebolonjski koncept nastave

Spisak studenata XI (jedanaestog) semestra  školske 2013./2014.

Evidencija prisustva predavanjima i provjerama znanja iz predmeta “Porodična medicina”

oktobar 2013.

novembar 2013.

decembar 2013

januar 2014

Br. Prezime i ime 07.10. 14.10. 21.10. 28.10. 04.11. 11.11. 18.11. 25.11. 02.12. 09.12. 16.12. 23.12. 30.12.. 06.01. 33.01.
1 Adilović Anela

12

6

2 Babađanski Tamara

20

5

3 Balihodžić Namir

19

7

4 Banda Alma

14

8

5 Baručija Ema

26

7

6 Beganović Emina

18

7

7 Begović Azra

19

7

8 Bešo Almir

22

9 Bradarić Veronika

25

6

10 Bušatlija Đenana

15

6

11 Cecunjanin Zuvdija

7

12 Čolak Lejla

28

6

13 Durić Nermina

20

8

14 Džanić Šejla

26

8

15 Đonlagić Alma

18

8

16 Đulić El-Jesah

21

17 Elezović Mehmed

12

7

18 Eminović Emil

23

9

19 Feriz Selma

18

6

20 Gušić Edis

20

5

21 Hadžić Emina

20

7

22 Hadžihaskić Emina

16

8

23 Ibrahimović Sead

17

9

24 Ismić Nermin

16

25 Jovanović Goran

10

26 Kauković Adis

22

6

27 Kos Sabina

14

6

28 Kubat Muhamed

17

6

29 Kušljugić Husein

6

30 Lišinović Mahir

19

6

31 Ljumić Dženeta

22

7

32 Macić Ajla

18

7

33 Malić Azira

25

6

34 Mašović Mirela

35 Mehić Munira

21

7

36 Mešanović Enisa

7

37 Milos Maja

16

38 Mujezinović Fahrudin

20

6

39 Mujković Edin

21

8

40 Muratović Ramela

17

7

41 Nukić Azra

21

8

42 Osmanović Nadira

24

7

43 Pašić Dženana

21

8

44 Perla Semir

27

9

45 Rožajac Šejla

21

9

46 Sinanović Alem

27

9

47 Smailhodžić Anera

28

9

48 Softić Rijad

24

9

49 Subašić Nedžla

26

9

50 Šahbaz Vildana

22

9

51 Šehović Irma

20

8

52 Škopić Mersiha

18

8

53 Škrijelj Azemina

26

7

54 Štitkovac Samra

26

7

55 Turčinović Đenita

10

6

56 Unkić Merima

17

57 Vidić Vera

26

7

58 Zjajo Nerma

28

8

Rezultati predtestova 2012/2013 – Bolonjci

REZULTATI PREDTESTOVA IZ PREDMETA PORODIČNA MEDICINA

Za studente opće medicine upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2012/13. godine – Bolonjci

Prezime i ime

29.11.

30.11.

03.12.

04.12.

05.12.

06.12.

07.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.01.

17.12.

Alajbegović Jasmin

8

5

   6         23            
Bečirčić Muris

7

5

   6         25            
Brkić Arina

7

5

  10         19            
Čengić Enra

8

5

   8       23            
Čolić Anida

7

    6                  
Dedić Damir

8

7

    7       18            
Delić Alma

9

8

    9       19            
Dervišević Muamer

    8       15            
Divanović Berina

9

6

   8       23            
Durmić Ajla

8

5

   8       24            
Džananović Mantisa

7

7

   8       11            
Fazlović Magbula

7

4

    7       18            
Hiroš Nađa

7

5

      19            
Hodžić Tarik

8

6

    5       23            
Karalić Lamija

8

8

    4       21            
Kerleta Aleksandra

8

6

    8       23            
Ključić Amila

9

6

    8       24            
Koro Amra

7

6

    9       22            
Krupalija Amina

7

6

    8       22            
Kuduzović Safet

7

   8       21            
Kujundžić Emina

9

6

   8       22            
Kurić Haris

7

6

   6       16            
Kurtović Anida

7

6

   8       22            
Ljubunčić Đenisa

8

6

   8       22            
Maglajlija Kerima

9

5

   7         24            
Maleškić Sanita

7

6

   6       23            
Memagić Džemila

7

6

  8       25            
Milak Saliha

7

7

  9       23            
Muhibić Nermina

8

4

  9       22            
Mutevelić Alma

8

8

  10       25            
Okanović Imelda

8

6

   8       21            
Perenda Abida

7

4

   6       23            
Selimović Alida

9

7

   9       23            
Sivro Dženeta

7

7

   8       24            
Šehić Anela

7

7

   6       26            
Šito Jasenko

7

   6       15            
Tatar Hana

8

7

   7       23            

 

Prof. dr. Izet Mašić,

šef Katedre za Porodičnu medicinu

Rezultati predtestova 2012/2013

REZULTATI PREDTESTOVA IZ PREDMETA PORODIČNA MEDICINA

Za studente opće medicine upisanih u XI (jedanaesti) zimski semestar akademske 2012/13. godine – Bolonjci

Prezime i ime

29.11.

30.11.

03.12.

04.12.

05.12.

06.12.

07.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.01.

17.12.

Alajbegović Jasmin

8

5

   6         23            
Bečirčić Muris

7

5

   6         25            
Brkić Arina

7

5

  10         19            
Čengić Enra

8

5

   8       23            
Čolić Anida

7

    6                  
Dedić Damir

8

7

    7       18            
Delić Alma

9

8

    9       19            
Dervišević Muamer

    8       15            
Divanović Berina

9

6

   8       23            
Durmić Ajla

8

5

   8       24            
Džananović Mantisa

7

7

   8       11            
Fazlović Magbula

7

4

    7       18            
Hiroš Nađa

7

5

      19            
Hodžić Tarik

8

6

    5       23            
Karalić Lamija

8

8

    4       21            
Kerleta Aleksandra

8

6

    8       23            
Ključić Amila

9

6

    8       24            
Koro Amra

7

6

    9       22            
Krupalija Amina

7

6

    8       22            
Kuduzović Safet

7

   8       21            
Kujundžić Emina

9

6

   8       22            
Kurić Haris

7

6

   6       16            
Kurtović Anida

7

6

   8       22            
Ljubunčić Đenisa

8

6

   8       22            
Maglajlija Kerima

9

5

   7         24            
Maleškić Sanita

7

6

   6       23            
Memagić Džemila

7

6

  8       25            
Milak Saliha

7

7

  9       23            
Muhibić Nermina

8

4

  9       22            
Mutevelić Alma

8

8

  10       25            
Okanović Imelda

8

6

   8       21            
Perenda Abida

7

4

   6       23            
Selimović Alida

9

7

   9       23            
Sivro Dženeta

7

7

   8       24            
Šehić Anela

7

7

   6       26            
Šito Jasenko

7

   6       15            
Tatar Hana

8

7

   7       23            

 

Prof. dr. Izet Mašić,

šef Katedre za Porodičnu medicinu