Home » Nastava » Teme seminarskih radova

Category Archives: Teme seminarskih radova

Teme seminarskih radova 2012

Ime Teme seminarskih radova iz Porodicne medicine
Ahmedspahić Mirza Organizacija rada u ambulanti porodične medicine
Alić Mahir Razlozi zbog kojih se pacijenti naručuju/nenaručuju na p. U amPM
Arnautović Amir Pacijenti-hipertoničari u timu PM koji imaju regulisane vrij. TA
Bašić Mirza Pacijenti sa PTSP u timu PM
Bektešević Haris Pacijenti sa anksozno-depresivnim poremećajem u timu PM
Berberović Jasmin Pacijenti sa gonartrozom u timu PM
Bešlagić Amina Pacijenti sa karcinomom u jednom timu PM
Bešlija Azra Pacijenti sa šećernom bolesti u jednom timu PM
Bevrnja Ilhana Hronični pacijenti u jednom timu PM koji su vakcinisani pr.gripa
Bjelošević Sonja Pacijenti sa osteoporozom u timu PM
Brkić Elma Najčešće akutne bolesti u ambulanti PM
Bukvica Emira Pacijenti sa HTA koji su uradili pregled Fundusa oculi
Bungur Sabina Pacijenti sa Infarctom miocarda u dva tima PM
Čehajić Nerminka Pacijenti u timu PM koji zahtijevaju kućnu njegu
Čelebić Aida Pacijenti sa cervikalnim bolnim sindromom u timu PM
Čizmić Omar-Vedran Pacijenti sa HOPB u timu PM
Delić Dževad Pacijenti sa adenoma periuretrale u timu PM
Direk Amra Evidencija pregleda dijabetičkog stopala u timu PM
Dishallari Ilirjan Učestalost hroničnih bolesti lica treće dobi u timu PM
Dukić Amela Pacijenti sa lumbo-sakralnim bolnim sidromom
Duvnjak Dejan Učestalost skolioza pacijenata od 15-19g.u tri tima PM
Džihić Ema Pacijenti sa RA u timu PM
Eškić Ajiša Učestalost psihičkih oboljenja u porodici u timu PM
Gafurović Lamija Pacijenti sa Hepatitisom B i C u timu PM
Gashi Aldina Evidencija pušačkog statusa kao riziko faktora u med.kartonu
Gazić Miralem Pacijenti sa bolnim ramenom u timu PM
Gorčević Semir Razlozi zbog kojih pacijenti koriste benzodiazepine u timu PM
Gujić Enis Učestalost glaukoma kod pacijenata porodičnog ljekara
Hrnjić Amela Pacijenti sa karcinomom dojke u timu PM
Humačkić Nina Učestalost vertiga u ambulanti porodičnog ljekara
Ibrahimović Amina Evidencija papa testa u medicinski karton
Islamović Admir Pacijenti sa GERBOM u timu PM
Jusić Omer Primjena lijekova za spavanje kod pacijenata u timu PM
Kamenarević Azra Evidencija mamografije u medicinski karton
Kamiš Mirela Pacijenti sa ICV u timu PM
Karavdić Belma Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u med.karton
Kovačević Elmedina Najčešća primjena antihipertenziva u amb. Porodičnog ljekara
Krečo Azra Evidencija ginekološke anamneze u med.karton
Kruša Enes Gojaznost kao riziko faktor u amb.porodičnog ljekara
Kržalić Dijana Dijabetička polineuropatija u amb.porodičnog ljekara
Kukić Armina Primjena acetilsalicilne kiseline kod dijabetičara pacijenata PM
Kurspahić Ermina Evidencija BMI kod hipertoničara u med. karton
Lisić Besima Broj izbjeglih i raseljenih lica u timu PM
Ljuhar Kenan Evidencija alkoholnog statusa u medicinski karton
Makarević Asim Pacijenti registrovani narkomani u tri tima PM
Makera Milana Evidencija BMI kod dijabetičara u med.karton
Mehić Kenan Vertigo-lijekovi kiji izazivaju vertigo
Mehmedović Elvedin Prevencija saobraćajnih nesreća
Memović Enka Adolescentna kriza
Milišić Selma Najčešći dermatološki problemi u u ambulanti porodičnog ljekara
Mimić Subhija Herpes zoster
Muhić Aldina Najčešći razlozi za insomniju u ambulanti porodičnog ljekara
Mukanović Azra Terapija osteoporoze
Muminović Amela Neurološki pregled pacijenta u ambulanti porodičnog ljekara
Muslić Diela HIV-infekcija
Muslić Edi Problemi narkomanije u ambulanti porodičnog ljekara
Nadarević Mirsada Maligni melanom u ambulanti PM-prikaz slučaja
Obeji Ahmed Perniciozna anemija
Omanović Nađa Tumori mokraćnog mjehura
Osmanović Jasna Febrilne konvulzije kod djece
Panić Jovana Tonzilofaringitisi u ambulanti porodičnog ljekara
Pepić Feka Virusne infekcije gornjeg respiratornog sistema u PM
Rašić Admir Atopični dermatitis
Rustempašić Amela Povrede glave kod djece
Salić Jasmina Depresija i tjelesne bolesti u ambulanti porodičnog ljekara
Saračević Sanjin ACE.inhibitori u terapiji hipertenzije
Sejdić Anida Varičele
Smajlović Ajdin Parotitis epidemica u ambulanti porodičnog ljekara
Softić Merima Maligni tumor kolona-prikaz slučaja
Spahić Eldina Uzroci padova kod starijih pacijenata-uloga tima PM
Šalinović Matija Akne vulgaris-slučajevi
Tahirović Anisa Pacijenti sa osteoartritisom u PM
Tanjić Meliha Evidencija alkoholnog statusa pacijenata u medicinski karton
Verem Anida Najčešće propisivani lijekovi za terapiju šećerne bolesti u PM
Vrabac Emina Pacijenti sa šećernom bolesti koji su uradili pregled Fundus oculi
Zagić Edina Riziko faktori za nastanak osteoporoze kod pacijenata PM
Zjajo Denis Tretman renalnih kolika u ambulanti porodičnog ljekara
Pregled dojke
Lijekovi koji uzrokuju urinarnu inkontinenciju
Pušenje kao riziko faktor
Vakcina protiv gripa-prednosti i nedostaci
Gojaznost kod školske djece
Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u medicinski karton
Prevencija karcinoma grlića materice-uloga tima PM
Cilj općeg menadžmenta kod dijabetičara
Gojaznost kao riziko faktor
Urinarne infekcije
Sideropenijska anemija-tretman porodičnog ljekara
Kronova bolest-prikaz slučaja
Pregled dijabetičkog stopala
Uzroci bola u grudima
Menadžment simptoma u palijativnoj njezi
Rad patronažne sestre u timu porodične medicine
Infarkt miokarda-menadžment u ambulanti porodične medicine
Hernia hiatalis-slučajevi
Tretman dispepsije u ambulanti PM
Tretman hemoroida u ambulanti PM
Hronična srčana insuficijencija
Tretman bolesti oka u ambulanti porodične medicine
Angina pectoris-slučajevi
Pacijenti na hemodijalizi u timu PM-slučaj
Težak pacijent u ambulanti PM-slučaj
Pneumonije
Hronični bronhitis-slučaj
Karcinom laringsa-slučaj
Dijabetička retinopatija
Palijativna njega
Karcinom želuca
Tretman gastroenterocolitisa u ambulanti PM
Značaj dobrih komunikacijskih vještina porodičnog ljekara
Najčešće glavobolje u ambulanti PM
Značaj kućnih posjeta tima PM
Tretman bilijarnih kolika u ambulanti PM
Tretman pacijenata sa bolom u abdomenu u ambulanti PM
Shizofrenija
Bol u peti kod pacijenata PM
Pregled pacijenta sa povredom stopala
Menadžment pacijenata sa HOPB
Tumori uterusa
Periartritis humeroskapularis u ambulanti PM-prikaz slučaja
Sistem naručivanja u ambulanti PM
Tumori prostate
Tretman temperatura kod djece u ambulanti PM
Menadžment pacijenta sa hipertenzijom u ambulanti PM
Organizacija kućnih posjeta tima PM za pacijente “vezane za kuću”

Teme seminarskih radova 2011

 

Ime Teme seminarskih radova iz Porodicne medicine
Adrović Arnela Organizacija rada u ambulanti porodične medicine
Agić Subha Razlozi zbog kojih se pacijenti naručuju/nenaručuju na p. U amPM
Ajdinović Elma Pacijenti-hipertoničari u timu PM koji imaju regulisane vrij. TA
Alić Damir Pacijenti sa PTSP u timu PM
Alić Jasmin Pacijenti sa anksozno-depresivnim poremećajem u timu PM
Arapović Armin Pacijenti sa gonartrozom u timu PM
Arnautović Amira Pacijenti sa karcinomom u jednom timu PM
Babajić Emina Pacijenti sa šećernom bolesti u jednom timu PM
Bačić Aida Hronični pacijenti u jednom timu PM koji su vakcinisani pr.gripa
Baščaušević Nađa Pacijenti sa osteoporozom u timu PM
Bašić Neira Najčešće akutne bolesti u ambulanti PM
Bećiri Benamin Pacijenti sa HTA koji su uradili pregled Fundusa oculi
Berbić Amir Pacijenti sa Infarctom miocarda u dva tima PM
Bešlija Denis Pacijenti u timu PM koji zahtijevaju kućnu njegu
Bičakčić Emina Pacijenti sa cervikalnim bolnim sindromom u timu PM
Brković Šejla Pacijenti sa HOPB u timu PM
Bumbulović Anel Pacijenti sa adenoma periuretrale u timu PM
Bušat Belkisa Evidencija pregleda dijabetičkog stopala u timu PM
Cerić Ajša Učestalost hroničnih bolesti lica treće dobi u timu PM
Čelebić Amina Pacijenti sa lumbo-sakralnim bolnim sidromom
Čutura Mubina Učestalost skolioza pacijenata od 15-19g.u tri tima PM
Ćoralić Ena Pacijenti sa RA u timu PM
Ćoralić Irma Učestalost psihičkih oboljenja u porodici u timu PM
Ćoralić Sajda Pacijenti sa Hepatitisom B i C u timu PM
Ćordić Husein Evidencija pušačkog statusa kao riziko faktora u med.kartonu
Ćorović Jasmina Pacijenti sa bolnim ramenom u timu PM
Delić Samra Razlozi zbog kojih pacijenti koriste benzodiazepine u timu PM
Demir Maša Učestalost glaukoma kod pacijenata porodičnog ljekara
Dervišević vedina Pacijenti sa karcinomom dojke u timu PM
Drakovac Sanel Učestalost vertiga u ambulanti porodičnog ljekara
Drkić Mirela Evidencija papa testa u medicinski karton
Džanić Nermin Pacijenti sa GERBOM u timu PM
Džomba Dženaida Primjena lijekova za spavanje kod pacijenata u timu PM
Đelmo Tajma Evidencija mamografije u medicinski karton
Đešević Miralem Pacijenti sa ICV u timu PM
Ejubović Emina Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u med.karton
Fazlibegović Haris Najčešća primjena antihipertenziva u amb. Porodičnog ljekara
Fazlić Nedžla Evidencija ginekološke anamneze u med.karton
Ferizović Lana Gojaznost kao riziko faktor u amb.porodičnog ljekara
Ganić Selma Dijabetička polineuropatija u amb.porodičnog ljekara
Gežo Anid Primjena acetilsalicilne kiseline kod dijabetičara pacijenata PM
Gruda Selma Evidencija BMI kod hipertoničara u med. karton
Hadžibulić Dženana Broj izbjeglih i raseljenih lica u timu PM
Hadžifejzović Maida Evidencija alkoholnog statusa u medicinski karton
Hasečić Faris Pacijenti registrovani narkomani u tri tima PM
Havić Jasmin Evidencija BMI kod dijabetičara u med.karton
Hodžić Sadel Vertigo-lijekovi kiji izazivaju vertigo
Hošić Mirsad Prevencija saobraćajnih nesreća
Hozić Aldina Adolescentna kriza
Husaković Semir Najčešći dermatološki problemi u u ambulanti porodičnog ljekara
Husejnagić Samra Herpes zoster
Ibrahimi Ema Najčešći razlozi za insomniju u ambulanti porodičnog ljekara
Islambegović Meliha Terapija osteoporoze
Islamović Selma Neurološki pregled pacijenta u ambulanti porodičnog ljekara
Jahović Suana HIV-infekcija
Jusić Nedžad Problemi narkomanije u ambulanti porodičnog ljekara
Jusović Amira Maligni melanom u ambulanti PM-prikaz slučaja
Kadić Edin Perniciozna anemija
Kadrić Almedina Tumori mokraćnog mjehura
Kapetančić Elma Febrilne konvulzije kod djece
Kapetanović Elmasa Tonzilofaringitisi u ambulanti porodičnog ljekara
Kapisazović Elma Virusne infekcije gornjeg respiratornog sistema u PM
Karađole Šime Atopični dermatitis
Karić Ismeta Povrede glave kod djece
Kasumagić Aida Depresija i tjelesne bolesti u ambulanti porodičnog ljekara
Kikanović Emina ACE.inhibitori u terapiji hipertenzije
Kišija Mirza Varičele
Kočo Belma Parotitis epidemica u ambulanti porodičnog ljekara
Krpo Selma Maligni tumor kolona-prikaz slučaja
Kržalić Fadila Uzroci padova kod starijih pacijenata-uloga tima PM
Kukuljac Adis Akne vulgaris-slučajevi
Latić Sanja Pacijenti sa osteoartritisom u PM
Lepara Mirza Evidencija alkoholnog statusa pacijenata u medicinski karton
Leto Irfan Najčešće propisivani lijekovi za terapiju šećerne bolesti u PM
Lotinac Damir Pacijenti sa šećernom bolesti koji su uradili pregled Fundus oculi
Malović Dario Riziko faktori za nastanak osteoporoze kod pacijenata PM
Medarić Šejla Tretman renalnih kolika u ambulanti porodičnog ljekara
Mekić Sabina Pregled dojke
Melkić Zinaida Lijekovi koji uzrokuju urinarnu inkontinenciju
Mešić Mirela Pušenje kao riziko faktor
Metđonaj Emir Vakcina protiv gripa-prednosti i nedostaci
Milinović Katarina Gojaznost kod školske djece
Muharemović Adis Evidencija savjetovanja o prestanku pušenja u medicinski karton
Munjić Benisa Prevencija karcinoma grlića materice-uloga tima PM
Muratović Sanela Cilj općeg menadžmenta kod dijabetičara
Muslija Aldina Gojaznost kao riziko faktor
Mustafić Elida Urinarne infekcije
Nikšić Selma Sideropenijska anemija-tretman porodičnog ljekara
Oborina Danijela Kronova bolest-prikaz slučaja
Odžoska Amela Pregled dijabetičkog stopala
Omanović Mahir Uzroci bola u grudima
Oprašić Belma Menadžment simptoma u palijativnoj njezi
Pajić Aida Rad patronažne sestre u timu porodične medicine
Pajić Amajla Infarkt miokarda-menadžment u ambulanti porodične medicine
Palavra Svjetlana Hernia hiatalis-slučajevi
Pandžić Bojana Tretman dispepsije u ambulanti PM
Pašić Emira Tretman hemoroida u ambulanti PM
Pešković Semiha Hronična srčana insuficijencija
Pidro Ajla Tretman bolesti oka u ambulanti porodične medicine
Pintol Zumreta Angina pectoris-slučajevi
Purić Zulfo Pacijenti na hemodijalizi u timu PM-slučaj
Puzić irena Težak pacijent u ambulanti PM-slučaj
Ramović Tahani Pneumonije
Redžepović Amir Hronični bronhitis-slučaj
Rizvanović Edin Karcinom laringsa-slučaj
Rošić Muhamed Dijabetička retinopatija
Rovčanin Emina Palijativna njega
Salkičević Vernesa Karcinom želuca
Sivac Nadža Tretman gastroenterocolitisa u ambulanti PM
Spahić Džana Značaj dobrih komunikacijskih vještina porodičnog ljekara
Strukar Nedim Najčešće glavobolje u ambulanti PM
Šabić Amra Značaj kućnih posjeta tima PM
Šabić Mirha Tretman bilijarnih kolika u ambulanti PM
Šain Sanda Tretman pacijenata sa bolom u abdomenu u ambulanti PM
Šaljić Mirela Shizofrenija
Štimjanin Ena Bol u peti kod pacijenata PM
Štimjanin Hana Pregled pacijenta sa povredom stopala
Terzić Amina Menadžment pacijenata sa HOPB
Tuhčić Amra Tumori uterusa
Velagić Muharema Periartritis humeroskapularis u ambulanti PM-prikaz slučaja
Vojniković Emir Sistem naručivanja u ambulanti PM
Vujići Enver Tumori prostate
Zubović Maja Tretman temperatura kod djece u ambulanti PM
Žoljić Belma Menadžment pacijenta sa hipertenzijom u ambulanti PM
Organizacija kućnih posjeta tima PM za pacijente “vezane za kuću”